Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

 

Samsara steunen?

U kunt zelf bepalen op welke wijze u Samsara kunt steunen:

Kaart

Beurzen programma van Samsara

De leerplicht in Thailand is negen jaar: zes jaar basisonderwijs en drie jaar lager voortgezet onderwijs. Kinderen uit de bergdorpen volgden deze drie jaar (verplicht) lager voortgezet onderwijs in het recente verleden vaak niet. Samsara probeerde met haar bouwprogramma aan dat verzuim wat te doen. Het bleek te werken. Door het bouwen van voorzieningen zoals slaapgebouwen, maakten meer kinderen de lagere school af en gingen door naar het voortgezet onderwijs. Het Beurzenprogramma van Samsara stelde kinderen van bergvolk families in staat de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te volgen. Sinds twee jaar geeft de overheid steeds meer beurzen aan deze leerlingen. Dat is een goede zaak en daarom heeft Samsara haar beleid bijgesteld.

Het schooljaar 2013/2014 zal het laatste jaar zijn dat Samsara beurzen geeft aan leerlingen op het voorgezet middelbaar onderwijs. Samsara zal meer beurzen gaan verstrekken aan studenten die door willen studeren aan het beroepsonderwijs of de universiteit.
De studenten komen van families in de bergen van Mae Sariang, Mae Lanoi en Sop Moei in de provincie Mae Hong Son in Noordwest Thailand.

 

 
Dit betekent dat de bedragen die per beurs gegeven worden hoger zullen moeten zijn. Aan studenten die gaan studeren aan het lager en middelbaar beroepsonderwijs of aan de provinciale lerarenopleiding zal 10,000 baht per jaar worden gegeven. Aan studenten die studeren aan universiteiten en verpleegstersopleidingen buiten de provincie zal 20,000 baht per jaar worden gegeven.
 
Samsara heeft een donor bereid gevonden om gedurende een aantal jaren 30 beurzen te sponsoren voor opleidingen voor bergvolk studenten in de gezondheidszorg. Bergvolk leerlingen uit de gehele provincie Mae Hong Son komen hiervoor in aanmerking.
Twee bestaande donoren zijn bereid gevonden om hun donaties in het kader van het nieuwe beurzenbeleid te verhogen. Desondanks kan Samsara voor haar nieuwe aanpak: ‘Bergvolk leerlingen de kans geven om door te studeren aan beroepsonderwijs of universiteiten’ meer donaties goed gebruiken.
 
 
Het Beurzenprogramma van Samsara is in handen van Carl Samuels (contact: doisaket1@gmail.com) en Tony Kidd (contact: doitam@gmail.com).