Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Wat gebeurt er met uw donatie?

97% van de donaties gaat rechtstreeks naar de projecten. Doordat degenen die de projecten begeleiden dat op vrijwillige basis doen en de dorpsbewoners graag hun steentje bijdragen voor de toekomst van hun kinderen blijven de overheadkosten tot een minimum beperkt.
Elk project van Samsara dient uit een initiatief van de scholen zelf voortgekomen zijn. De scholen dienen een aanvraag voor een project in. Samsara vertegenwoordigers bezoeken daarna de school en verifiëren de behoefte, de prioriteiten op die school, de locatie en de aanwezige capaciteit voor uitvoering van het project. Samsara verifieert bij het Departement van Onderwijs in Mae Sariang (verantwoordelijk voor 185 bergschooltjes) de urgentie van de behoefte aan hulp.

Contract

Stichting Samsara Donaties
Een project wordt opgezet en er wordt een contract gesloten, inclusief de tekeningen en de prijslijst zoals opgesteld door Samsara. Elk contract wordt ondertekend door de directeur van de school en de directeur van het Departement van Onderwijs van Mae Sariang. De school behoort na ondertekening het project in een periode van drie tot vier maanden te realiseren. Het geld voor de constructie wordt in termijnen uitbetaald. 50% om de bouwmaterialen aan te schaffen en de bouw te starten, 40 % nadat het hoogste punt is bereikt en de rest van de bouwmaterialen kunnen worden aangeschaft en 10% nadat het gebouw is opgeleverd en met vertegenwoordigers van Samsara de openingsceremonie is georganiseerd en het eindreport is geschreven. Bij projecten van enige omvang bezoeken vertegenwoordigers van Samsara zelf de projecten voordat een volgende termijn wordt uitbetaald. Er is de afspraak dat na oplevering het Departement van Onderwijs het onderhoud van de gebouwen voor zijn rekening neemt.
Alle meubels, bedden, kasten, tafels en banken worden speciaal in opdracht van Samsara in een workshop in Chiangmai geproduceerd. Gebaseerd op onze ervaring kan dit ontwerp het transport en gebruik in de bergen langer doorstaan dan kant en klare meubelen. Samsara schaft zelf items als water zuivering machines, PVC tanks, matrassen, beddengoed, keuken en kantine spullen aan en laat deze transporteren naar de scholen. Door het volume kunnen we kortingen bedingen.
tekening nieuwe keuken
 

Beurzen voor vervolgopleidingen

Beurzen worden alleen gegeven voor vervolg opleidingen aan de bovenbouw van de middelbare school en voor beroepsopleidingen. Kinderen, die in aanmerking komen, zijn van arme families, die in de bergen wonen (meestal bergvolkfamilies) en ze dienen de onderbouw minimaal met 2.5 van de 4 punten beëindigd te hebben. Op basis van deze voorwaarden kunnen de leerkrachten aanvraagformulieren invullen. Op basis van deze gegevens bepaalt Samsara welke kinderen in aanmerking komen voor een beurs van drie jaar. De beurzen worden elk jaar in twee termijnen toegewezen aan de schoolleiding. Deze is verantwoordelijk om een gedeelte van de beurs (voeding en transport) in kleine gedeelten af te dragen aan de kinderen. Daarnaast worden er uniformen, boeken en speciale lessen van betaald. Samsara krijgt aan het eind van ieder semester inzage in de behaalde schoolresultaten van de kinderen.
Stichting Samsara Donaties  Stichting Samsara Donaties
Indien de donoren dat op prijs stellen wordt de naam van de donor naast die van Samsara op een naambord op de faciliteit geschreven. Ook op de websites en in krantenartikelen kan Samsara aandacht aan de donor besteden. Samsara stuurt bij donaties van enige omvang ook rapportages over de voortgang en het eind resultaat.
 
 
Donoren kunnen Samsara verzoeken om een specifiek project voorstel in te dienen. Samsara doet dit zo gedetailleerd mogelijk zodat duidelijk is waaraan de donatie besteed gaat worden.
 
Samsara is dankbaar voor elke donatie van elke omvang en dankt haar donoren hartelijk voor hun eenmalige of voortdurende steun.