Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Projectenoverzicht 2008

In 2008 startte Samsara een nieuw beurzen programma met de titel “ Tomorrow’s Leaders”. Bergvolk kinderen met de beste schoolresultaten krijgen de kans om maximaal zes jaar lang hoger onderwijs te volgen waarmee ze toegang tot de banenmarkt kunnen krijgen en daardoor meer voor hun gemeenschap kunnen gaan betekenen.
In de drie districten waarin Samsara actief is worden alle belangrijke posities ingenomen door mensen, die van buiten dit gebied komen. Dit geldt voor verpleegsters, leerkrachten, administratief personeel bij de overheid, politieagenten, winkeleigenaren, marktkooplui en handelaren.

Onderwijsachterstand
Dat is ook niet verwonderlijk. De voornaamste reden is onderwijs achterstand. Op de Lagere en Middelbare Beroepsopleiding, de bovenbouw van de middelbare school, het HBO en het universitair onderwijs zijn nauwelijks bergvolkkinderen te vinden. Samsara gaat proberen hier verandering in te brengen. Het is voor deze streek belangrijk dat jongeren niet terecht zullen komen in de sloppenwijken van grote steden als Bangkok en Chiangmai, maar in staat worden gesteld banen te krijgen waarmee zij hun eigen achterban in hun eigen streek ten dienste kunnen zijn en waarmee zij in hun eigen gemeenschap leidinggevende posities kunnen gaan bekleden.

Fondsenwerving voor  speciaal beurzenprogramma
Via een speciaal beurzen programma voor bergvolkkinderen met de beste schoolresultaten gaat Samsara kinderen intensief begeleiden tijdens hun vervolgstudies. Voor dit programma zal Samsara nog veel fondsenwerving moeten gaan verrichten. Dit jaar beginnen we met tien studenten op de bovenbouw van de middelbare school en in 2009 met nog eens tien studenten op de lagere beroepsschool te begeleiden.
We garanderen bij goede studieresultaten ten minste zes jaar vervolg onderwijs en begeleiding. De huidige sponsors voor de komende 6 jaar zijn de Lloyd George Asia Foundation uit Hong Kong en een particuliere donateur uit Nederland.


Schoolfaciliteiten op bergschooltjes gerealiseerd in 2008

In de droge seizoen perioden van 2008 heeft Samsara met uw donaties veel faciliteiten op de schooltjes kunnen realiseren.


Voor 36.000 euro zijn faciliteiten gebouwd dankzij het Premie Plus Plan van de Stichting Wilde Ganzen.

Om het programma “ Tomorrow’s Leaders” te ondersteunen bouwt Samsara nu ook slaapzalen op bovenbouw scholen in de vallei. Hierdoor kunnen bergvolkkinderen zonder al te veel kosten naar het voortgezet onderwijs gaan. Giften aan Samsara van particulieren en van de Stichting de Beer zijn door Wilde Ganzen met 60% vermeerderd. Op de Boripath school heeft Samsara een slaapzaal gerenoveerd, op de Mae Ngaw school is een nieuwe kantine met keuken gebouwd en op de Huay Puung Mai school is een slaapzaal voor 120 kinderen gereed gekomen. Daarom kon op deze laatste school de Thaise overheid op 17 mei 2008 de bovenbouw van de middelbare school starten. De Huay Puung Mai school is daarmee de eerste school hoog in de bergen met dit onderwijs aanbod voor bergvolk kinderen. Een deel van deze donatie was in 2007 overgemaakt

 


De Turing Stichting doneert 22.000 euro voor geïsoleerd gelegen schooltjes.

 Het meest geïsoleerde bergschooltje van Thailand is Cho Sii Deu Nua. Je kunt het alleen bereiken na een urenlange rit met een four wheel drive, gevolgd door een boottocht van drie uur en dan een stevige wandeling van zes uur erachter aan. Die kan vervangen worden door een vier uur durende tocht op de olifant. Samsara bouwde er een slaapzaal voor de kinderen die van nog verder komen. Deze wordt dit keer van hout gebouwd omdat ijzeren spanten en zakken cement er niet naar toe te vervoeren zijn.
Op een andere geïsoleerde school, Huay Muang, bouwde Samsara een kantine met keuken, een toiletgebouw en een afvoerwater systeem zodat er niet voortdurend overal smerig water weglekt over vloeren en over het schoolterrein. Uit dezelfde donatie heeft Samsara eveneens 15 scholen van schoolboeken voorzien. Een deel van deze donatie was in 2007 overgemaakt.


Particuliere donaties aan Samsara Nederland betekenen veel.

Elke particuliere donaties die de stichting Samsara ontvangt wordt goed en direct besteed en heeft onmiddellijk effect. Zo hebben we veel schooltjes aan matrassen, beddengoed en kantinemeubels kunnen helpen. Voor de Huay Haag Mai Thai is een afwateringssysteem aangelegd, zodat de school niet meer onder water loopt. Ook zijn studenten geholpen met studiebeurzen. Veertig studenten hebben uit deze particuliere donaties een beurs ontvangen. Dit zijn studenten, die niet binnen de criteria voor het programma “ Tomorrows Leaders” vallen, maar die een beurs om uiteenlopende redenen toch nodig hebben. Deze beurzen zijn gegarandeerd voor drie jaar.


Vrienden van Samsara uit de VS doneren 45,000 dollar voor schoolfaciliteiten.

 De Samsara Foundation Thailand heeft aanzienlijke donaties ontvangen uit de VS. Grote donaties kwamen van de Ralph Scriba Family Foundation (25,000 dollar) en van de Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation (15,000 dollar). Er werden ook kleinere donaties ontvangen, waarvoor we evenzeer erg dankbaar zijn.
Samsara heeft hier veel van kunnen doen. Op de Chaw Poo Luang school is een nieuwe slaapzaal gebouwd, op de Duu Laa Peu en Luum Naam Wittaya scholen nieuwe kantines, op de Huay Puung Mai school een slaapzaal voor leerkrachten, op de Sang Wan Witaya school is een slaapzaal in grootte verdubbeld en op de Mae Chaang school is een studieruimte gebouwd. Elke faciliteit in afgeleverd inclusief alle meubels en andere noodzakelijke voorzieningen. Dit alles natuurlijk weer met de fantastische steun van de leerkrachten en de ouders die de faciliteiten als vrijwilligers samen met enkele betaalde bouw specialisten bouwen. Samen met hen zijn alle gebouwen feestelijk geopend.


Overeengekomen met deze donors is dat van elke donatie Samsara 10% aan het beurzen programma zal besteden.

 

 

 


 


Rotary Club Calgary Centennial, Canada met het matching fund van Wild Rose Alberta Foundation doneren in totaal 40,000 CAD.

 Samsara vrijwilligers uit Chiangmai verhuisden terug naar Calgary in Canada maar bleven ambassadeurs voor het werk van Samsara. Ze maakten hun Rotary club enthousiast voor Samsara. De donaties ondersteunen de volgende projecten: op de Huay Haag Mai Thai school een slaapzaal voor jongens, een toiletgebouw en een kantine met keuken; op de Mae Lae school een kantine; op de Um Lo Saka school een keuken. De gebouwen zijn weer gebouwd door de ouders van de kinderen. Alle faciliteiten worden inclusief alle benodigde meubels en uitrusting afgeleverd. Daarnaast kwamen er meubels voor al bestaande faciliteiten voor vijf scholen en een waterzuivering installatie voor acht scholen. Samsara organiseerde een training sessie voor leerkrachten en conciërges van de betrokken scholen om kennis over te dragen hoe de waterzuivering installatie gebouwd, aangesloten en onderhouden dient te worden.


Lloyd George Asia Foundation uit Hong Kong doneert 10,500 dollar voor een kantine en toiletgebouw op de Huay Po school

 

 De Huay Po school groeit snel. Vorig jaar heeft Samsara daar een grote slaapzaal gebouwd en steeds meer kinderen kunnen nu naar deze school. De school had alleen een kleine kantine waar kinderen bij toerbeurt moesten eten. De keuken had een armoedige aanblik. Samsara heeft met deze donatie een gloednieuwe kantine met keuken gebouwd en de school kon ook een nieuw toilet gebouw bouwen.


Jan & Oscar Foundation uit Zwitserland doneert 270,000 baht voor een slaapzaal met toebehoren.

Samsara heeft al veel verbeterd aan de Um Lo Saka school. Drie jaar gelden bestond deze school uit bamboe hutten. Nu heeft het een kantine, een slaapzaal voor leerkrachten, een toiletgebouw, waterinstallaties en twee klaslokalen. De donatie van de Jan & Oscar Foundation werd in 2008 besteed aan de bouw van een slaapzaal voor de kinderen en aan schoolbanken voor de klaslokalen. Drie jaar geleden had het schooltje 35 leerlingen. Nu komen er al 120 kinderen. Het werk van Samsara heeft dankzij al deze donaties direct effect!

 


Global Playground Foundation uit de VS doneert 13,385 dollar voor een schoolbibliotheek.

Global Playground is een stichting opgezet door jonge mensen in de VS met het doel onderwijs kansen voor kinderen in armoede situaties te vergroten. Samsara heeft in samenwerking met de leerkrachten van de Huay Puung Mai School en de ouders van de kinderen in 2 maanden tijd een bibliotheek met meubels en boeken gebouwd. Een delegatie van Global Playground kon op 5 januari de bibliotheek op de bergschool openen.


Lloyd George Asia Foundation uit Hongkong doneert 19,540 dollar voor een kantine en twee toiletgebouwen.

De LGAF heeft voor de tweede keer een donatie aan Samsara gegeven. De stichting uit Hongkong was erg tevreden met het concrete resultaat uit hun eerste donatie. Samsara heeft uit deze donatie de Mae Chaang school voor 40 kinderen stapelbedden, matrassen, lakens, dekens en kasten voor het opbergen van hun kleding geschonken. Op de Mae Ka Nai school werd een kantine met meubels en toebehoren gebouwd. De Mae Ngaw en Mae Ka Nai school kregen een nieuwe toiletgebouwen en de Huay Haag Mai Tai school ontving schoolboeken. Alle meubels laat Samsara naar eigen ontwerp in een werkplaats in Chiangmai produceren. Kant en klare meubels uit de winkels bleken het moeizame transport naar de schooltjes en het intensief gebruik door bergvolkkinderen niet te kunnen doorstaan. Ratana Keunkaew houdt toezicht op de productie en het transport.


Ralph Scriba Family Foundation uit de VS doneert 100,000 dollar voor nieuwe gebouwen en voorzieningen op vele bergschooltjes.

Deze particuliere stichting uit Los Angeles heeft al vele donaties geschonken aan Samsara. Zij zijn erg tevreden met het resultaat en zijn ook onder de indruk van de lage overhead van 3% en de wijze waarop de betrokkenen bij de projecten worden ingeschakeld. Omdat Samsara alleen in het droge seizoen kan bouwen (in het regenseizoen zijn de wegen naar de schooltjes onbegaanbaar) zijn de projecten gerealiseerd uit deze donatie gereed gekomen in de eerste helft van 2009 en staat beschreven onder de kop “Nieuwe Projecten”. In 2008 realiseerde Samsara nog voor 40 kinderen stapelbedden, matrassen, dekens en lakens en kasten op de Mae Chaang school. De school ontving ook tafels, banken en keuken uitrusting voor de bestaande kantine en schoolboeken voor de onderbouw van de middelbare school.
Met de donor is overeengekomen dat 10% van de donatie besteed zal worden aan Samsara’s beurzen programma.


Amerikaanse vrienden van Samsara doneren 10,000 dollar voor lessenaars.

In januari 2008 bezochten een aantal vrienden van onze Amerikaanse voorzitter van de Samsara Foundation in Thailand de projecten van Samsara. Een maand later doneerden zij gezamenlijk 10,000 dollar. Samsara heeft hiervan 120 lessenaars voor de Mae Chaang school geproduceerd en voor een slaapzaal voor leerkrachten op de Mae Lae school bedden met beddengoed afgeleverd.

 

 


Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation uit de VS doneert 18,000 dollar voor een kantine en slaapzaal.

Ook van deze particuliere stichting uit de VS ontving Samsara voor de tweede keer een donatie. Samsara besteedt deze donatie aan de renovatie van een kantine en studiezaal op de Mae Too Tai School en aan de bouw van een slaapgebouw voor leerkrachten op de Mae Lae school. Omdat de projecten klaar komen in de eerste helft van 2009 staan ze vermeld onder de kop “ Nieuwe Projecten”.
Met de donor is overeengekomen dat 10% van de donatie besteed zal worden aan Samsara’s beurzen programma.


Stichting de Beer uit Nederland doneert 9400 euro voor slaapzaal en douchegebouw.

Stichting de Beer geeft voor de derde keer een donatie aan de stichting Samsara. Samsara realiseert hiervoor een grote slaapzaal voor jongens met een aantal stapelbedden en een douchegebouw op de Sang Wan Wittaya school. Deze donatie is ontvangen eind december en de projecten komen klaar in de eerste helft van 2009 en staan beschreven onder de kop “ Nieuwe Projecten”.


Particuliere donaties uit Nederland en Engeland ter waarde van 5185 euro voor een kantine.

Eind december heeft Samsara deze donaties ontvangen en ze zullen worden besteed aan de bouw van een kantine met meubels en uitrusting op de Um Long Luang school. De beschrijving staat onder de kop “ Nieuwe Projecten”.


Partners van Samsara uit Australië geven les methodieken Engelse taal

Drie maanden lang hebben drie professionele leerkrachten uit Australië op vrijwillige basis leermethodieken en Engelse les gegeven aan de plaatselijke leerkrachten en studenten op drie scholen in Mae Sariang. Als afsluiting organiseerden zij een succesvolle workshop Engelse les voor de leraren en directeuren van de scholen en het personeel van het Departement van Onderwijs. Zij deden zelf de fondsenwerving voor alle gemaakte onkosten en de lesmaterialen die na afloop aan de scholen werden overhandigd. Ook hebben zij geld voor 21 beursstudenten in Australië geworven.

 


Studenten uit Nederland en Duitsland doen vrijwilligerswerk

Als onderdeel van hun vakantie hebben (afgestudeerde) studenten op schooltjes in Mae Sariang meegeholpen met het geven van Engelse lessen en het organiseren van sport- en spelactiviteiten. Voor veel kinderen is dit een unieke gelegenheid om met buitenlanders in contact te komen. De studenten verbleven twee tot vier weken op de scholen. Verblijf en maaltijden zijn meestal gratis. Als compensatie voor de gemaakte onkosten vraagt Samsara een bijdrage van vijf euro per dag welke aan beurzen voor studenten van die school besteed worden. Samsara zorgt voor een vrijwilligers plaats. De buitenlandse student is zelf verantwoordelijk voor visa en verzekeringen. Het leven op de schooltjes is zeer eenvoudig maar ook een unieke ervaring.

De Stichting Samsara dankt namens de betrokken scholen alle donoren hartelijk voor bovengenoemde financiële ondersteuning.

In 2008 heeft Samsara voor 7,459,530 THB (162.163 euro/219,397 dollar) projecten op de schooltjes gerealiseerd.