Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Projectenoverzicht 2009

Samenwerking met Ministerie van Onderwijs in Thailand.

 

Samsara bouwt sinds 2005 gebouwen als slaapzalen, kantines en toiletgebouwen op bergschooltjes voor bergvolkkinderen in Noord West Thailand en constateert dat na de realisatie van deze faciliteiten de participatie van schoolgaande kinderen aanzienlijk toeneemt.
 
Redenen zijn:
  1. Betere voorzieningen op de schooltjes zodat er meer kinderen op school kunnen verblijven en dus blijven.
  2. De betrokkenheid van de ouders als vrijwilligers bij de bouw. Ze raken daardoor gemotiveerd voor het onderwijs van hun kinderen en sturen hun kinderen daarom naar school.
 
De millennium doelstelling van de Verenigde Naties “Alle kinderen in de wereld moeten in 2015 basis onderwijs krijgen”, de huidige slechte omstandigheden op de schooltjes voor bergvolkkinderen en de praktische successen van Samsara hebben ertoe geleid dat Samsara op het Departement van Onderwijs in Bangkok is gaan praten. Samsara heeft de situatie in Mae Sariang grondig bekeken en stelde een structurele en duurzame totaal-aanpak voor dit gebied voor met als doel de participatie van schoolgaande bergvolk kinderen op de 185 schooltjes aanzienlijk te verhogen. In grote lijnen houdt het plan in:
Twaalf scholen worden als regio (sleutel) scholen aangewezen. Deze dienen nieuwe schoolgebouwen te krijgen en zullen veel kinderen van kleine schooltjes overnemen. Op deze twaalf scholen, welke naast de lagere school ook de onderbouw van de middelbare school gaan aanbieden, dienen alle voorzieningen zoals slaapzalen, kantines, toiletten en drinkwater voorzieningen te worden gebouwd. Bij de uitvoering hiervan worden de ouders nauw betrokken. Verder zullen op 54 andere schooltjes voorzieningen die nodig zijn worden aangebracht. Bij de ene school is dat een kantine, op een ander school een slaapzaal voor leerkrachten.
Het resultaat van de besprekingen was, dat het Ministerie heeft beloofd om op de twaalf scholen de komende vier jaar nieuwe schoolgebouwen te gaan bouwen en een nieuwe hogere laag onderwijs te starten. Samsara heeft in dat geval de inspanningsverplichting toegezegd om voor deze 12 scholen in de komende vier jaar fondsen te werven om alle andere noodzakelijke voorzieningen op deze scholen te realiseren. Net4Kids, een Nederlandse stichting heeft toegezegd voor zes scholen de komende drie jaar fondsen te willen gaan werven en de donaties van de Ralph Scriba Family Foundation uit de VS zullen ook voor het bereiken van dit doel ingezet worden. Andere fondsen die Samsara de komende jaren zal proberen te werven, zullen gebruikt worden voor voorzieningen op de 54 kleinere schooltjes.
Samsara hoopt met dit plan een concrete inbreng te hebben in het behalen van de VN millennium doelstelling in deze regio.
 
Projecten gerealiseerd door Samsara in 2009
 
Net4Kids werft 50.000 euro voor Samsara om op twee sleutel scholen vele voorzieningen aan te kunnen brengen.
 
 
 
In 2009 bouwde Samsara op de Som Poi School een slaapgebouw voor leerkrachten en een voor 40 leerlingen, een kantine met keuken, een toiletgebouw, lessenaars voor het nieuwe schoolgebouw en een drinkwater voorziening. Op de Um Daa Nua School bouwde Samsara met deze donatie een kantine met keuken, een slaapzaal voor 40 leerlingen en vier leerkrachten, een drinkwater voorziening en een keuken voor de leerkrachten. Deze twee scholen vallen onder de twaalf scholen, waarover Samsara met het Ministerie van Onderwijs in Bangkok is overeengekomen alle noodzakelijke voorzieningen te bouwen wanneer het Ministerie er extra nieuwe schoolgebouwen neerzet. Op deze twee scholen heeft het Ministerie zich al aan deze overeenkomst gehouden. Samsara kan met de donatie van Net4Kids en met hulp van enkele andere kleinere donaties in 2009 ook aan de inspanningsverplichting voldoen. Hiermee zijn er twee scholen gereed gekomen die met alle nieuwe voorzieningen in de toekomst veel meer kinderen uit de berggebieden kunnen gaan opvangen en buiten de lagere school ook de onderbouw van de middelbare school zullen gaan aanbieden.
 
Stichting “de Beer” uit Nederland doneert 9400 euro voor slaapzaal en douchegebouw.
 
 
Stichting “de Beer” geeft voor de derde keer een donatie aan de Stichting Samsara. Samsara realiseerde hiervoor een groot twee verdiepingen hoog slaapgebouw voor 80 jongens met een aantal stapelbedden en een apart douchegebouw op de Sang Wan Wittaya school. De Sang Wan Wittaya school is een van de weinige scholen voor bergvolk kinderen met een zes jaar durend middelbare school aanbod. Samsara heeft op deze school al een aantal slaapgebouwen neergezet waardoor er steeds meer kinderen uit arme families naar deze school toekomen om middelbaar onderwijs te volgen. De 80 jongens sliepen nog in een bamboehut.
 
Particuliere donaties uit Nederland en Engeland ter waarde van 5185 euro voor een kantine.
 
 
Deze donaties zijn besteed aan de bouw van een kantine met meubels en uitrusting op de Um Long Luang school. De gammele kantine van Um Long Luang School stelde niet veel voor en was zelfs onveilig wegens instortingsgevaar. Elke dag aten 82 kinderen er de lunch. Nu is de nieuwe kantine, gebouwd door de ouders van de kinderen, klaar voor gebruik.
 
Particuliere donatie uit Nederland voor opwekken van zonne-energie om onderwijs via schooltelevisie mogelijk te maken.
 
 
Een donatie van 85.000 euro gegeven over een periode van vier jaar maakt het voor 40 geïsoleerd gelegen bergschooltjes mogelijk om het leraren tekort op te vangen door middel van deelname aan het nationale schooltelevisie programma. Thailand heeft een fantastisch schooltelevisie programma (elke dag 12 kanalen voor 12 leergangen lager en middelbaar onderwijs). Echter zonder elektriciteit en een televisie kan het niet ontvangen worden. En elektriciteit hebben de meest afgelegen scholen niet. Met deze donatie bouwt Samsara installaties, die via zonne-energie elektriciteit opwekken. Via twee televisies kunnen de kinderen op deze schooltjes vanaf dat moment het nationale televisie onderwijs programma elke dag ontvangen. De schotel voor ontvangst wordt door de Thaise overheid geleverd. In 2009 heeft Samsara dit project op 18 schooltjes gerealiseerd.
 
 
 
 
 
Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation uit de VS doneert 18,000 dollar voor een kantine en slaapzaal.
 
 
Van deze particuliere stichting uit de VS ontving Samsara voor de tweede keer een donatie. Samsara besteedde deze donatie aan de bouw van een kantine en studiezaal op de Mae Too Tai School en aan een slaapgebouw voor leerkrachten op de Mae Lae school. De Mae Lae school begint in 2009 met de onderbouw van de middelbare school. Daarom zullen er meer leraren op de geïsoleerd gelegen school gaan verblijven. Met de donor is overeengekomen dat 10% van de donatie besteed zal worden aan Samsara’s beurzen programma.
 
 
Ralph Scriba Family Foundation uit de VS doneert 100,000 dollar voor nieuwe gebouwen en voorzieningen op vele bergschooltjes.
 
 
Deze particuliere stichting uit Los Angeles heeft al vele donaties geschonken aan Samsara. Zij is erg tevreden met het resultaat en onder de indruk van de lage overhead van 3% en de wijze waarop de betrokkenen bij de projecten worden ingeschakeld. Met de donor is overeengekomen dat 10% van de donatie besteed zal worden aan Samsara’s beurzen programma. Met deze donatie heeft Samsara heel veel kunnen doen: meubels voor de kantine en slaapzaal, een toiletgebouw en een slaapgebouw voor leerkrachten voor de Mae Chaang School; een slaapzaal voor leerkrachten en stapelbedden voor de slaapzaal voor de leerlingen op de Sang Wan Wittaya School; kantines op de Chao Poo Luang en Long Phe Wittaya scholen, een slaap gebouw voor leerlingen en een voor leerkrachten op de Huay Haag Mai Tai School: een slaapzaal voor leerkrachten en toiletgebouw op de Duu Laa Peu School en 113 lessenaars voor de Baan Naa Doi School en daarnaast meubels en boeken en een aantal kleine projecten voor een aantal andere bergschooltjes.
 
Nieuwe donatie van 50,000 dollar van de Ralph Scriba Family Foundation voor vele voorzieningen op de bergschooltjes.
 
 
Samsara kan zich verheugen in een nieuwe donatie van de Ralph Scriba Family Foundation. Hiervan produceert Samsara lessenaars voor de Um Daa Nua en Som Poi scholen. Op de Um Daa Nua School renoveert Samsara twee oude gebouwen tot een lagere school en een studiecentrum waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken. Ook deze school ontvangt schoolboeken voor de middelbare school opleiding en het drainage systeem op de school wordt verbeterd.
De Sang Wan Wittaya School ontvangt meubels voor de slaapzaal voor jongens, en krijgt twee ruimtes waar jongens en meisjes die op de school ‘s-nachts overblijven hun huiswerk kunnen maken.
De Nong Muan School krijgt een nieuwe kantine en de Mae Lae school een slaapgebouw met meubels voor leerlingen. Verder wordt er nog een aantal kleinere projecten op een aantal scholen uit deze donatie gerealiseerd. Alle projecten zijn in mei 2009 gereed gekomen. 10% van deze donatie wordt besteed aan het beurzen programma van Samsara.
 
“Students for Children” uit Nederland werft 3459 euro voor Samsara.
 
 
Deze organisatie van studenten in Nederland wil onderwijs projecten ondersteunen voor kansarme kinderen. Via de website kwamen ze in contact met Samsara. Van de donatie kreeg de Mae Naa Chaang Nua school een toilettengebouw, een cementen regenwater opvangtank, een waterzuivering installatie. De Mae Too school een regen water opvang tank.
 
Jan & Oscar Foundation uit Zwitserland doneert 110,000 THB aan de Long Phe Wittaya School.
 
 
Dit is alweer de derde donatie van de Jan & Oscar Foundation aan Samsara. Er is een nieuw toiletten gebouw en een regenwateropvang tank van gebouwd op de Long Phe Wittaya school.
 
Rooftop Party Charity Event in Chiangmai, Thailand haalt 336,400 THB op voor Samsara.
 
 
Een keer per jaar in januari organiseert deze organisatie van inwoners uit Chiangmai een fondsenwerving avond. De eerste aanleiding hiertoe was de Tsunami-ramp. De avond werd nu voor de vijfde maal georganiseerd en Samsara werd gekozen als een van de drie stichtingen waarvoor het geld werd opgehaald. Uit deze donatie zijn tien tafels met banken betaald voor de kantine van de Long Phe Wittaya school, voor de Um Daa Nua school zijn 53 matrassen met beddengoed, 10 stapelbedden, 25 kleerkasten voor de leerlingen en 8 bedden met toebehoren voor de leerkrachten betaald.
 
Rotary Club Amsterdam West uit Nederland doneert 3337 euro aan Samsara.
 
 
Na een bezoek aan Samsara’s projecten namen twee leden van deze club het initiatief om in hun eigen club en met een matching fund van andere Rotary Clubs in Amsterdam fondsen te verwerven voor een regenwater opvang tank en een waterzuivering installatie op de Um Long Luang School. Deze school had geen enkele toegang tot drinkwater in het droge seizoen. De Taa Thaa Fang School, een ander schooltje dat ze bezochten, kreeg een nieuw toilettengebouw evenals een keuken en kantine uitrusting.
 
Donatie uit de VS van Dough Stevens voor een kantine op de Khun Mae La school.
 
 
De ouders van de kinderen hebben deze kantine gebouwd. Zoals altijd worden de ouders voor de opening ceremonie uitgenodigd. Zij zijn er trots op dat hun kinderen voortaan een schone en droge plek hebben om de schoolmaaltijden te nuttigen.
 
In mei 2009 kunnen 130 kinderen met een beurs van Samsara hoger onderwijs volgen.
 
 
Tien studenten kunnen met een beurs ( van in totaal zes jaar) betaald door de Lloyd George Asia Foundation uit Hongkong voor het tweede jaar naar de bovenbouw van de middelbare school en tien studenten kunnen met een beurs van een particuliere donateur uit Nederland de komende vijf jaar een beroepsopleiding volgen. Twee vrouwen uit Australië, die als vrijwillige docenten op een aantal schooltjes hebben gewerkt, zijn heel actief bij het werven van fondsen voor beursen betaald door particulieren uit Australië. In 2009 ontvangen 28 studenten hiervan een beurs. 10% van de donaties uit de VS besteedt Samsara ook aan het beurzen programma. Hiervan ontvingen in 2009 36 studenten een beurs ( totale duur 3 jaar). Particuliere donaties uit Thailand, Canada, Nederland en Duitsland geven aan 45 studenten een kans om door te studeren.
Carl Samuels voorzitter van Samsara Foundation, Thailand leidt dit beurzen pogramma voor Samsara met 2 vrijwilligers uit Chiangmai.
 
Samsara dankt alle donateurs, stichtingen en particulieren hartelijk voor de ontvangen donaties. Van de donaties realiseren we projecten op bergschooltjes waardoor de omstandigheden op de schooltjes enorm verbeteren en als gevolg daarvan er veel meer bergvolk kinderen naar school gaan en de school afmaken. En met hulp van het beurzenprogramma van Samsara kunnen bergvolkkinderen verder studeren.
 
In 2009 heeft Samsara voor 12,902.100 THB (311.267 euro/443.320 dollar) projecten op de schooltjes gerealiseerd.