Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Projectenoverzicht 2010

Vrijwilligers zijn doorslaggevend in de totstandkoming van de projecten.

De overhead van Samsara is laag. Wij besteden niet meer dan drie procent aan kosten nodig om toezicht te houden op de projecten. Samsara kan de overhead zo laag houden omdat iedereen die voor en met Samsara werkt zich als vrijwilliger inzet; in Nederland en Thailand maar ook in andere landen van de wereld. Vrijwilligers werven in hun regio fondsen, beheren de websites, ondernemen publicitaire activiteiten, zijn actief in de besturen van Samsara Nederland en Samsara Thailand, voeren het bouw-en het beurzen programma van Samsara uit en houden toezicht.
De meeste vrijwilligers van Samsara zijn de leerkrachten en de ouders van de schoolkinderen, die de schoolfaciliteiten bouwen of de studenten voor het beurzen programma selecteren en voordragen.
Samsara huurt voor de bouwprojecten geen aannemer uit de grote stad, maar organiseert de bouw met de inzet van de locale vrijwilligers zelf, zoals dat traditioneel overal in Thailand plaats vindt. Elke school heeft een leerkrachten-ouder comité, dat meestal een slapend bestaan leidt. De school activeert dit comité en nodigt de dorpsleiding uit. Samen kijken ze hoe de bouw van de slaapzaal, kantine of het toiletgebouw georganiseerd moet gaan worden.

Soms worden er tientallen ouders als vrijwilligers bij toerbeurt ingezet onder leiding van twee deskundige bouwers die wel betaald worden. In andere gevallen bouwt een klein aantal vrijwilligers onder leiding van de conciërge het hele gebouw. Ook helpen conciërges van omliggende scholen als vrijwilliger een school met minder ervaring en wordt de ouders gevraagd het land te egaliseren en het cement aan te dragen. De leerkrachten zelf dragen ook hun steentje bij en helpen de dorpelingen in de weekenden. De scholen bepalen hoe de vrijwilligers ingezet worden. Zij kennen de locale omstandigheden het beste.
Samsara geeft buiten het budget voor de materialen ook geld voor maaltijden voor de vrijwilligers. Tevens is er een klein bedrag voor loon en vijf procent voor diversen. Dit geld kan de school besteden om de werkers in de bouw te organiseren. Het gevolg van de inzet van vrijwilligers is dat Samsara de kosten laag kan houden en op meer schooltjes faciliteiten kan gaan realiseren. Dit wordt door de schoolleidingen gewaardeerd en de solidariteit bij de schooltjes onderling wordt erdoor versterkt.

Een ander belangrijk gevolg is dat de relatie tussen de leerkrachten en de ouders en tussen de leerkrachten en de dorpsleiding wordt versterkt. De verbeterde relatie met de ouders leidt tot grotere betrokkenheid van de ouders bij de school en het onderwijs van hun kinderen. Zij sturen hun kinderen vaker naar school en laten ook al hun kinderen naar school gaan en niet meer alleen het oudste kind. De verbeterde relatie met de dorpsleiding leidt tot snellere oplossingen bij problemen zoals gebrek aan water in de droge tijd. Samsara is erg blij met deze resultaten en dankt alle vrijwilligers voor hun inzet.

Projecten gerealiseerd door Samsara in 2010

Wilde Ganzen en NCDO uit Nederland helpen Samsara zeven slaapgebouwen te realiseren op zes bergschooltjes.

In de zomer van 2009 heeft Samsara een project voor zes slaapzalen ingediend bij Wilde Ganzen en NCDO. Het gehele project bedroeg 35.100 euro waarvan Samsara zelf ongeveer 14.000 euro moest zien binnen te halen. Dankzij vele gulle giften is dit snel bijeengebracht. In het bijzonder gaat dank uit naar de de Beer Stichting en KPMG. In November kon met de bouw op zes bergschooltjes begonnen worden en in maart 2010 zijn alle zes gebouwen gereed gekomen. Het betreft de Nong Muan, Mae Sameeng, Doi Ngaam, Um Long Luang, Ratana Pratiip en de Huay Haa scholen. Zelfs is er nog een bedrag over waarmee samen met een donatie uit de VS van de Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation een zevende slaapzaal gebouwd kan worden, ook op de Huay Haa School. Omdat de Stichting Samsara meer geld heeft opgehaald dan strikt noodzakelijk was voor dit slaapzalen project kon Samsara nog een douche en toiletgebouw op de Um Daa Nua school en tafels en banken voor de nieuwe kantine op de Khun Mae La school bekostigen. Met dit project heeft de Stichting Samsara op 3 oktober 2009 de jaarlijkse “Doener Award, 2009 Beste Project” van Wilde Ganzen en NCDO uitgereikt gekregen. Samsara is erg blij met de financiële steun van Wilde ganzen en NCDO.
Slaapzalen op bergschooltjes zijn voor het geven van onderwijs in deze afgelegen streken essentieel. De ervaring is dat binnen één tot twee jaar 25% meer kinderen naar deze schooltjes gaan.

Net4kids uit Nederland heeft weer 50.000 euro geworven voor vele nieuwe faciliteiten op twee scholen.

Net4kids heeft het net als in 2009 mogelijk gemaakt dat Samsara op twee regioscholen veel faciliteiten kon gaan bouwen. Op de Mae Khit School werd dat een slaapgebouw voor zes leerkrachten en een voor 40 leerlingen, bedden en kasten voor een bestaand slaapgebouw, meubels voor een bestaande kantine en een schoonwater installatie. Op de geïsoleerd gelegen Le Kho School werd een slaapgebouw voor leerlingen en een voor leerkrachten, een toiletgebouw, een kantine met keuken, 80 lessenaars voor het nieuwe schoolgebouw en een regenwater-opvangtank gebouwd. Alle faciliteiten werden met hulp van de ouders gebouwd. De Thaise overheid heeft zich aan een met Samsara gesloten overeenkomst gehouden door er nieuwe schoolgebouwen neer te zetten. De donaties van Net4kids zijn essentieel om bergvolkkinderen naar school te krijgen en ze de school af te laten maken. Op de fotos’ de oude faciliteiten en de nieuwe gebouwen.

Particuliere donor uit Nederland geeft 35.000 euro voor een schooltelevisie project op zonne-energie op 20 scholen.

De bergschooltjes in het gebied waar Samsara werkzaam is hebben een groot gebrek aan leerkrachten. De zware omstandigheden waaronder de leerkrachten moeten werken (afgelegen/ slechte faciliteiten/klimaat) hebben als resultaat dat er weinig animo onder hen is om op de kleine lagere scholen in de bergen te werken en daar is dan ook vaak een tekort. Om dit tijdelijk op te vangen heeft Samsara een project waarbij er gebruik gemaakt kan worden van lessen, die rechtsreeks via de schooltelevisie uitgezonden worden of op dvd’s beschikbaar zijn, waardoor een aantal klassen zelfstandig aan het werk gezet kan worden.
Veel zeer afgelegen schooltjes hebben echter geen elektriciteit. Samsara installeert daar zonnepanelen, accu’s, televisies en aansluitingen in twee klaslokalen.
Voor de kinderen in deze afgelegen streken is het uniek hierdoor in contact te komen met beelden uit andere delen van Thailand en natuurlijk met betere onderwijsmogelijkheden.
In 2009 heeft Samsara met een donatie van dezelfde donor hetzelfde gerealiseerd op 18 andere schooltjes.

Dr. Hofsteestichting uit Nederland doneert 5000 euro voor een kantine op de Huay Haa school.

Voor de tweede keer mocht Samsara een donatie ontvangen van deze stichting waarvoor oprechte dank. De gammele kantine op de Huay Haa school, een bergschool voor Karen kinderen is hiermee vervangen door een mooi nieuw gebouw.

Stichting Samsara in Nederland kan van individuele donaties een slaapzaal voor leerkrachten laten bouwen op de Um Lo Nua School.

Alle donaties helpen, klein of groot. De bijeengebrachte 5000 euro in 2009 kon worden omgezet in een mooi slaapgebouw met meubels en een afzonderlijke keuken voor leerkrachten op het arme schooltje Um Lo Nua. De conciërges van naburige scholen hebben de leraren geholpen met de bouw. Het schooltje heeft geen directeur en te weinig leerkrachten. Maar door dit nieuwe gebouw zal dit tekort bij de start van het nieuwe schooljaar in mei verholpen worden.

Stichting Samsara bouwde van de geld prijs van 2500 euro, verbonden aan de “Doener Award, 2009 Beste Project” van Wilde Ganzen en NCDO, een slaapzaal voor leerkrachten.

Met het geld van deze belangrijke prijs bouwde Samsara in voorjaar 2010 een slaapzaal voor leerkrachten op de Mae Sameeng school. Een donatie uit de VS van de Hawfield Family zorgde voor de meubels en de tegels in dit slaapgebouw.

Jan & Oscar Foundation uit Zwitserland doneert 220,000 thb voor faciliteiten om huiswerk te maken en de was te kunnen doen op de Long Phe School.

Voor het vierde jaar alweer doneert deze stichting aan Samsara. Op de ver afgelegen Long Pe Wittaya School verblijven honderden kinderen een groot deel van het schooljaar. Er was geen plek om na schooltijd te verblijven. Nu is er een gebouwtje neergezet waar ze hun huiswerk kunnen maken en in de avonden kunnen verblijven. Ook is er een was- en droogplaats voor hun kleren gebouwd, die ze voorheen in de rivier moesten wassen wat in de regentijd niet ongevaarlijk was.

Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation uit de VS doneert 20,000 dollar voor sanitaire voorzieningen en slaapgebouwen voor leerkrachten.

Elk jaar weer doneert deze particuliere stichting aan Samsara. Dit jaar zijn er drie toiletgebouwen en twee regenwater opvangtanks op vijf scholen van de donatie gebouwd en op twee scholen heeft Samsara slaapgebouwen voor leerkrachten kunnen bouwen. Nieuwe slaapgebouwen voor leerkrachten hebben als direct effect dat meer leerkrachten op die scholen les willen gaan geven. Vaak is het immers zo dat ouders hun pas afgestudeerde kinderen niet in de bergen willen laten werken. Met het bouwen van nieuwe goede voorzieningen worden de omstandigheden gunstiger en daardoor de tekorten aan leerkrachten teruggedrongen.

Global Playground uit de VS doneert dit jaar vijf computers met toebehoren aan de door haar gefinancierde bibliotheek op de Huay Puung Mai School.

Global Playground wil graag een uitwisseling tussen scholen in de VS en de Huay Puung Mai school bewerkstelligen. Dat zou via het internet moeten gaan. Maar de school had geen computers en ook geen stabiele vorm van elektriciteit. Tevens zou de door haar vorig jaar gebouwde bibliotheek inbraakvrij gemaakt moeten worden. Voor 7000 dollar is dit gerealiseerd. Er zitten tralies voor de ramen, de deur is verstevigd, er is een aggregaat op olie aangeschaft om elektriciteit op te wekken en daarnaast zijn er natuurlijk de vijf computers met software en Internetverbinding. Nu is het wachten op de schooluitwisseling in het nieuwe schooljaar.

Ralph Scriba Family Foundation uit de VS doneert weer 50,000 dollar, dit keer voor vijf kantines op vijf scholen.

Vele jaren alweer ontvangt Samsara donaties van deze particuliere stichting uit de VS. Dit keer besloot Samsara in overleg met de schooltjes er vijf kantines met keukens, inclusief meubilair en keukenuitrusting voor te bouwen. In maart 2010 zijn alle vijf kantines klaar gekomen. Het zijn multifunctionele gebouwen. Er is een podium in gebouwd zodat de kinderen er opvoeringen kunnen geven en er vergaderingen kunnen worden gehouden o.a. met de dorpsleiding en het ouder- en leerkrachten comité. De vijf scholen zijn: Padeng Luang School, Mae Naa Chaang Nua school, Mae Too School, Mae Sawan Noi School en Huay Mai Saang School. Alle schooltjes zijn voor bergvolk kinderen.

De Lloyd George Asia Foundation uit Hong Kong doneert 300,000 thb. voor een slaapzaal op de Long Phe School.

De LGAF is ook een elk jaar terugkerende donor aan Samsara, waar we trots op en blij mee zijn. Op de Long Phe Wittaya School, het schooltje dat in 2005 van een berghelling werd afgespoeld door een ”flashflood” veroorzaakt door illegale boskap heeft Samsara door de jaren heen heel wat faciliteiten kunnen neerzetten. Het gevolg is dat steeds meer kinderen naar deze school gaan. De school ligt zeer geïsoleerd. Er zijn niet veel dorpen in de directe omgeving. De school geeft onderwijs aan kinderen uit een grote regio met wijdverspreide bergdorpen allemaal op grote afstand van de school gelegen. De school is uitgebreid van 70 leerlingen in 2005 tot 320 leerlingen in 2010. Daarom had deze school weer een grote slaapzaal nodig. Die hebben we nu kunnen bouwen en in februari is de feestelijke opening verricht.

AsianKidzSupport uit Nederland doneert stapelbedden en matrassen voor de Huay Haa School en gaat fondsen werven voor Samsara in Nederland.

Twee leden van deze stichting zijn twee keer op schoolbezoek mee geweest met Samsara. Onder de indruk van deze bezoeken doneerden ze spontaan 66,000 thb voor matrassen en stapelbedden. Het komende jaar willen ze in Nederland ook fondsen gaan werven voor een slaapgebouw op de Mae Naa Chaang Nua school en voor een waterinstallatie op de Padeng Luang school. Wij wensen ze veel succes met dit initiatief.

Angela, 11 jaar oud, haalt geld op voor schrijfwaren voor de Mae Sariang school.

Angela is de dochter van Ratana. Met Ratana voert Annelie alle bouwprojecten uit in Thailand. Angela ging soms mee op bezoeken aan de bergschooltjes. Tijdens de vele openingen ontvingen Ratana en Annelie veel tasjes en sjaals gemaakt door de kinderen of hun moeders. Angela kwam met het idee om ze te verkopen in de wijk waar ze woont in Chiangmai en van dat geld schrijfwaren voor de schooltjes te kopen. En zo geschiedde. Waar een kleine bijdrage groot in kan zijn.

Net4kids uit Nederland heeft 25.000 euro opgehaald voor Samsara om daarmee op drie ver afgelegen schooltjes elektriciteit op zonne-energie te installeren.

Samsara is erg blij met deze donatie van Net4kids. Ver afgelegen schooltjes hebben geen elektriciteit. Met deze donatie kan Samsara op de Huay Heng, de Sii Waa Deu en de Cho Sii Deu Nua scholen elektriciteit gebaseerd op zonne-energie in alle schoollokalen, kantines en slaapgebouwen installeren. Het installeren op de Cho Sii Deu Nua School is niet eenvoudig. De school is maar op drie manieren te bereiken: te voet, met de boot en per olifant of per helikopter. De grote zonnepanelen kunnen alleen per helikopter vervoerd worden. Samsara heeft overleg gepleegd met het leger, dat de helikopter tegen een niet al te hoge vergoeding beschikbaar stelt. De kleinere onderdelen zijn met de olifant vervoerd. Dit aangelegde systeem op bovengenoemde schooltjes heeft als voordeel dat de accu’s 25 jaar lang meegaan. Soms zien we op schooltjes oude niet meer gebruikte zonnepanelen waarvan de accu na twee jaar uitgeput was en niet vervangen kon worden door gebrek aan budget. Max Woll, partner van Ratana heeft met zijn Thaise crew deze systemen aangelegd, gezien de omstandigheden een niet geringe klus waarvoor onze dank. Na de installatie kwam het hele dorp meekijken naar de beelden op de televisie (via dvd’s); een primeur voor hen.

Net4kids uit Nederland heeft ook 24.000 euro opgehaald voor schoon water installaties op 20 scholen en 10 regenwater-opvangtanks op tien scholen.

Van de 185 schooltjes in de regio waar Samsara werkzaam is hebben zeker 100 schooltjes geen schoon drinkwater. Kinderen zijn daardoor vaak ziek. Op het einde van de droge tijd is er op een aantal schooltjes helemaal geen water. Schooltjes zijn vaak met het dichtstbijzijnde dorp in dispuut verwikkeld over wie het water krijgt. Door het bouwen van regenwater-opvangtanks kan water opgeslagen worden voor de periode dat er geen water meer voorradig is.
Dit door Net4kids gefinancierde project helpt een groot aantal schooltjes met het oplossen van het water probleem.

Vrienden van Stichting Samsara Nederland brachten 12.000 euro op voor een kantine op de Hua Mae To School en een slaapzaal voor leerkrachten op de Long Phe School.

Beide gebouwen zijn in record tijd door de ouders van de kinderen op de schooltjes met hulp van de leerkrachten gebouwd. Een hele prestatie op deze afgelegen berg schooltjes. Alle materialen moeten in de achterbak van een pick up naar de schooltjes vervoerd worden. De opening ceremonies waarbij de gebouwen officieel aan het Departement van Onderwijs worden overgedragen waren weer fantastisch georganiseerd. De kinderen droegen bij met dans en zang.

De Ralph Scriba Family Foundation doneert elk jaar grote bedragen aan de Samsara Foundation, Thailand waarvoor vele faciliteiten gerealiseerd kunnen worden.

Voor 43,000 dollar heeft de Samsara Foundation op de Mae Ok Nua School een kantine en een slaapzaal voor studenten, op de Mae Ok school een kantine, op de Um Daa Tai school een slaapgebouw voor leerkrachten, lessenaars voor nieuwe schoolgebouwen op de Po So en de Le kho Scholen en nog wat nieuwe meubels op diverse schooltjes laten realiseren.
Deze nieuwe voorzieningen dragen in grote mate bij tot de toename van meer leerlingen en leraren op deze bergschooltjes.


Ook dit jaar heeft de Jan & Oscar Foundation uit Switzerland een donatie van 8800 CFR gegeven. Dit keer voor een kantine op de Ratana Pratiip School.

Precies 7 weken heeft het hoofd van dit lagere schooltje er over gedaan om deze prachtige kantine te bouwen. Samsara kwam langs om toezicht te houden op de bouw maar de kantine bleek al klaar te zijn met het eind rapport en de openingsceremonie en al. Een grote verassing. Het hoofd de school was net pas aangesteld op dit schooltje maar hij had ervaring met Samsara op zijn vorige school waar Samsara ook een kantine had gebouwd.

David en Eleanor Williams uit Chiangmai hebben een donatie van 3000 dollar gegeven voor een toiletgebouw en een water opvang tank op de Huay Mae Saang School.

David heeft een paar jaar geleden als vrijwilliger les gegeven op deze school. Nu bezocht hij deze school bij toeval samen met Samsara en besloor de school een neiuw toiletgebouw en een regen opvang tank te geven.

In 2010 heeft Samsara voor 12,569.466 THB (300,000 euro/440.000 dollar) projecten op de bergschooltjes gerealiseerd.

Samsara dankt alle donoren en vrijwilligers hartelijk voor hun bijdragen en inzet. Zonder hen kan Samsara het werk op de schooltjes niet doen. Elke bijdrage helpt!