Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Dank!

Samsara dankt alle donateurs, stichtingen en particulieren hartelijk voor de ontvangen donaties. Van de donaties realiseren we projecten op bergschooltjes waardoor de omstandigheden op de schooltjes enorm verbeteren en als gevolg daarvan er veel meer bergvolk kinderen naar school gaan en de school afmaken. En met hulp van het beurzenprogramma van Samsara kunnen bergvolkkinderen verder studeren.

Projectenoverzicht 2011

Samsara verplaatst haar activiteiten naar de noordelijke helft van de provincie Mae Hong Son.

Samsara heeft nu al zeven jaar allerlei bouwprojecten uitgevoerd op bergschooltjes in de drie zuidelijke districten van de provincie Mae Hong Son, rondom Mae Sariang. Veel is daar bereikt en nu heeft Samsara haar activiteiten per 1 November 2011 naar de vier noordelijke districten van de provincie. Khunying Gasama Wotawan Na Ayuttaya, Secretaris Generaal voor basis onderwijs op het Ministerie van Onderwijs in Thailand tot 2009, was bijzonder enthousiast over Samsara’s resultaten in Mae Sariang en vroeg of iets dergelijks ook te bereiken zou zijn in het Noorden van deze armste provincie van Thailand. Omdat het hier een duidelijk verzoek betrof van Thaise zijde nam Samsara dit serieus in overweging, indachtig haar principes dat projecten vraaggericht moeten worden opgezet.
 
De suggestie om op de bergschooltjes in het Noorden te gaan werken kwam tevens op een moment dat er duidelijke resultaten zichtbaar werden in de drie zuidelijke districten. Het was zeker niet zo dat alle noden waren opgelost, maar veel was toch tot stand gebracht. Ontwikkelingssamenwerking moet volgens Samsara niet gebaseerd zijn op het volledig oplossen van alle problemen, maar op het helpen op gang brengen van positieve ontwikkelingen.
 
De laatste twee jaar werd duidelijk dat de locale en nationale overheid, daarbij mede gestimuleerd door Samsara, actiever ingreep op de bergscholen. Op scholen waar slaapgebouwen voor leerkrachten waren gebouwd werden meer leerkrachten gestationeerd, op scholen waar slaapgebouwen voor leerlingen waren gebouwd startte men midden-schools onderwijs en op scholen die door Samsara’s nieuwe faciliteiten meer kinderen kregen werd een kleuterschool toegevoegd of een weg aangelegd.
Scholen, die verwaarloosd waren kregen nu de aandacht van de overheid en werden daarmee onderdeel van een autonome ontwikkeling: precies wat Samsara voor ogen stond.
 
Het zal zeker zo zijn dat er nog steeds schooltjes in het Zuiden zijn die dringend nieuwe faciliteiten nodig hebben. Als fondsen beschikbaar zijn, zal Samsara deze bij uitzondering trachten te realiseren, maar het zwaartepunt zal in de komende jaren in het Noorden liggen.
 
Samsara is trots op de bereikte resultaten gedurende de afgelopen zeven jaar.
 
 
 
Tussen 2004 en 2011 is het aantal schooltjes toegenomen van 175 tot 188. Het aantal leerlingen is met 20.8% gestegen van rond de 24.000 naar ruim 29.000 leerlingen. En op scholen waar Samsara faciliteiten heeft gebouwd is dit percentage zelfs hoger.
 
Dankzij Samsara hebben:
  • 150 leerkrachten een gebouw waar ze kunnen verblijven, overnachten, en hun lessen voorbereiden;
  • 4500 kinderen een kantine, waar ze aan tafels hun maaltijden kunnen nuttigen en waar de maaltijd in een keuken kan worden bereid;
  • 21,250 kinderen en 750 leerkrachten toegang tot schoon drinkwater;
  • 45 scholen toegang tot schoon water in het droge seizoen dankzij regenwater opvang;
  • 2000 kinderen and 180 leerkrachten elektriciteit om schooltelevisie te bekijken, op de computer de lessen voor te bereiden, bij licht maaltijden te nuttigen en te studeren in de avonduren;
  • 350 bergvolk studenten een beurs van gemiddeld drie jaar om hoger onderwijs te volgen
  • 3500 kinderen een droge, veilige en warme ruimte om te overnachten.

En al deze faciliteiten zullen in de toekomst nog vele nieuwe leerlingen en leerkrachten dienen.Samsara gaat in het zuidelijk deel van de provincie de komende vier jaar wel door met haar Beurzen Programma. Er zijn daar nog steeds veel kinderen uit arme gezinnen die niet de financiële armslag hebben om door te studeren aan “High Schools”, beroepsonderwijs of universiteiten. Helaas laten de financiële middelen het Samsara niet toe om een vergelijkbaar programma op te zetten in het Noorden.

Namens de scholen, de betrokken leerkrachten en de kinderen die zo graag naar school willen om iets te leren, dankt Samsara alle sponsors van haar projecten gedurende laatste zeven jaar. Zonder hen zou Samsara dit resultaat nooit hebben kunnen bereiken.

 

Op naar het noorden

 
In de vier noordelijke districten wonen minder mensen en er zijn 135 scholen in plaats van de 188 in het Zuiden. Samsara denkt daarom in het Noorden hetzelfde resultaat te kunnen bereiken als in het Zuiden met ongeveer 70% van de totaal benodigde gelden. In het Noorden is het nodig fondsen te werven voor 56 slaapgebouwen voor leerlingen en leraren, voor 31 schoolkantines, 24 toiletgebouwen, 70 schoon water installaties, 31 regenwater opvang tanks en 28 zonne-energie projecten.
Hiermee is een investering van 800.000 euro gemoeid. Samsara is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het werven van deze fondsen. Het resultaat is gunstig, waarvoor we onze sponsoren zeer erkentelijk zijn. Samsara heeft een groot aantal garanties van sponsors ontvangen. In enkele gevallen betekent deze garantie dat Samsara de donatie met zekerheid elk jaar zal ontvangen maar vaak betekent het dat de sponsor garant staat om fondsen te gaan werven voor Samsara.
Daarom hebben we uw financiële steun nog steeds heel hard nodig!
Samsara wil het bovenstaande gaan realiseren in de komende vier droge seizoenen, te beginnen in November 2011 met het realiseren van de faciliteiten in het district Khun Yuam.
 
Samsara heeft hiervoor de benodigde voorbereidingen al achter de rug. In Februari 2011 zijn de contacten gelegd met de verantwoordelijke personen bij het Departement van Onderwijs in Mae Hong Son. In de vier districten van Khun Yuam heeft Samsara de volledige medewerking gekregen. Veertien bergschooltjes werden bezocht, hun verzoeken om nieuwe faciliteiten bekeken en de projecten voor het droge seizoen 2011/2012 geïdentificeerd.
Samsara hoopt de benodigde fondsen voor Khun Yuam in September 2011 bij elkaar te hebben, zodat de contracten in Oktober getekend kunnen worden en met de bouw op 1 November kan worden begonnen. Het is de bedoeling dat de meeste projecten in Februari 2012 klaar zijn en daar waar veel tegelijk op dezelfde school wordt gebouwd ligt de streefdatum in Mei. Alle projecten worden weer met hulp van vrijwilligers gebouwd, in de meeste gevallen de ouders van de kinderen.
 

Projecten gerealiseerd door Samsara in 2011

Net4kids uit Nederland doneert voor het tweede jaar 50.000 euro voor faciliteiten op twee regioscholen

Net4kids heeft als doel om gedurende 3 jaar op 6 regio scholen in de bergen van Mae Hong Son faciliteiten te bouwen, die het voor kinderen en leerkrachten mogelijk maken om gedurende de week op school te verblijven. De dorpen liggen te ver lopen van de school af om elke dag naar huis te lopen. Het zijn scholen, die naast de lagere school ook de 3 laagste klassen van de middelbare school aanbieden. Dit tweede jaar heeft Samsara weer 50.000 euro ontvangen, dit keer voor de Mae Khit en de Le Kho scholen.
Op de Mae Khit School zijn slaapgebouwen voor 40 leerlingen en 6 leerkrachten gebouwd. Een bestaand slaapgebouw is door de school opgeknapt en schoongemaakt en Samsara heeft de stapelbedden matrassen en dekens aangeschaft. Een bestaande kantine is ook opgeknapt en Samsara heeft namens Net4kids tafels, banken, kasten en keuken en kantinegerei gedoneerd. Een ander bestaand gebouw is zodanig met meubels ingericht dat de kinderen in de avond er kunnen verblijven en hun huiswerk aan tafels kunnen maken.
Op de Le Kho School is een nieuwe kantine, een slaapgebouw voor 40 leerlingen, een slaapgebouw voor 4 leerkrachten en een toiletgebouw gebouwd. Op voorwaarde dat een bestaand slaapgebouw door de leerlingen met hun leraren werd opgeknapt en schoongemaakt is het ingericht met stapelbedden, matrasen, dekens en klerenkasten.

 AsianKidzSupport uit Nederland doneert 437,000 baht voor een slaap gebouw op de Mae Naa Chaang Nua School.

In 2010 bezochten Angela en Joop van AsianKidzSupport de projecten van Samsara. Zij beloofden in Nederland fondsen te gaan werven voor een slaapgebouw voor kinderen op de Mae Naa Chaang Nua School en voor een waterinstallatie op de Padeng Luang School. En hun acties zijn zeer succesvol geweest! Op de Mae Naa Chaang Nua School heeft een bestaand slaapgebouw voor lagere school kinderen matrassen en dekens gekregen en er is voor de toekomstige middelbare school leerlingen een nieuwe slaapzaal gebouwd. Op de Padeng Luang School, die geen toegang tot drinkwater had aan het einde van het droge seizoen heeft Samsara 2 kilometer pijpen aangelegd, een grote betonnen water tank gebouwd en een schoonwater installatie geinstalleerd. Angela en Joop waren er bij tijdens de openingen en hebben het plan opgevat voor diverse faciliteiten op de Mae Uko Luang School fondsen te gaan werven. Samsara wenst ze hiermee veel succes.

Particuliere donor uit Nederland doneert weer 25.000 euro om zonne-energie installaties neer te zetten, zodat afgelegen bergschooltjes rechtstreeks of via dvd’s schooltelevisie programma’s kunnen ontvangen.

Op 4 schooltjes heeft Samsara in 2011 dit systeem weer geinstalleerd (in 2009 en 2010 in totaal op 40 schooltjes). Samsara installeert dit op de meest afgelegen bergschooltjes. Op deze schooltjes zijn vaak niet voldoende leerkrachten aanwezig. De schooltelevisie programma’s zijn een enorme ondersteuning voor de leerkrachten die er wel zijn. Omdat lang niet alle schooltjes rechtstreeks het uitstekende schooltelevisie programma kunnen ontvangen wil Samsara de lesprogramma’s op dvd’s laten kopieren en verspreiden onder alle 70 schooltjes die dit systeem al hebben ontvangen of de komende jaren zullen gaan ontvangen. Ook is er voldoende geld om alle betrokken schooltjes na twee jaar een set nieuwe accu’s te geven.

Stichting de Beer uit Nederland doneert 8500 euro voor een grote kantine op de Chaleurmrat Wittayakom School.

De Chaleurmrat Wittayakom School is een middelbare school voor bergvolk kinderen. Ruim 300 kinderen verblijven in slaapgebouwen. In de avonden hadden deze leerlingen geen plaats om hun huiswerk te maken en hun maaltijden te nuttigen. Met de donatie van De Beer Stichting heeft Samsara een grote kantine gebouwd. Verder kon er van de donatie ook een ruimte met toiletten, douches en een plaats om kleren te wassen bij de bestaande slaapzaal voor de meisjes gebouwd worden.

Ralph Scriba Family Foundation uit de USA geeft ook in 2011 een donatie van 50,000 dollar voor diverse faciliteiten op de berg schooltjes.

Op dezelfde Chaleurmrat Witayakom school wordt een slaapzaal voor 40 jongens gebouwd. Op de Huay Haa school is een slaapgebouw voor 4 leerkrachten gerealiseerd. De Huay Mak Nun en de Mae La Phaa Wai scholen kregen een nieuwe schoolkantine. De Mae Ok Nua school heeft een slaapgebouwtje voor twee leerkrachten gekregen zodat zij toezicht kunnen houden op de 40 kidneren die in de eerder gebouwde nieuwe slaapzaal van Samsara slapen. De Mae Sariang school heeft een nieuw slaapgebouw voor leerlingen gekregen. De directrice van de school ging elke dag met haar bromfiets 8 kinderen uit de dorpen aangezien het voor deze kleine kinderen te ver lopen was. De andere 12 kinderen sliepen onder erbarmelijke omstandigheden in een door de directrice zelf gemaakte hut van hout en bamboe op de school. Nu kunnen alle 20 kinderen terecht in de mooie nieuwe slaapzaal gebouwd door de ouders van de kinderen. 10% van de donatie is besteed aan beurzen om bergvolk kindderen naar hoger onderwijs te laten gaan.

De Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation uit de USA geeft zoals elk jaar een donatie van rond de 20,000 dollar.

Dit jaar is dat besteed aan de bouw van een kantine en een slaapgebouw voor de leerkrachten op de Huay Naam Saai School, een toiletgebouw op de Hua Mae To School en meubels voor in het slaapgebouw voor leerkrachten op de Mae Ok Nua School. De Huay Naam Saai School heeft ook een vrouwelijke directrice die erg veel doet voor de school en goede contacten heeft met het ouder comite van de school en daardoor de faciliteiten op haar school in record tempo met de hulp van de ouders en de dorpelingen kan bouwen.

Rotary Club of West Vancouver Sunrise doneert 48,000 baht voor een toiletgebouw op de Ratana Pratiip School.

Met enige regelmaat ontvangt Samsara donaties van deze Rotary Club uit Canada. Het spreekt hun aan dat de niet direct gerelateerde projectkosten maar 2% bedragen en dat de faciliteiten erg noodzakelijk zijn op de schooltjes.

De Lloyd George Asian Foundation uit Hongkong doneert zoals elk jaar aan Samsara. Dit keer voor 2 slaapgebouwen voor leerkrachten.

Voldoende leerkrachten zien te krijgen op de afgelegen bergschooltjes is een groot probleem voor het Ministerie van Onderwijs. De slechte leefomstandigheden zijn hiervoor mede verantwoordelijk. Door nieuwe slaapgebouwen te bouwen willen meer leerkrachten onderwijs gaan geven op deze afgelegen schooltjes. Als gevolg hiervan neemt ook het aantal leerlingen toe. En dat is precies waar de Lloyd George Asian Foundation Samsara in wil ondersteunen. De twee nieuwe slaapgebouwen zijn gerealiseerd op de Khun Mae La en de Padeng Luang schooltjes.

Net4kids uit Nederland geeft ook in 2011 net als in 2010 fondsen voor het installeren van 20 water zuivering installaties en 10 regenwater opvang tanks op 20 bergschooltjes.

Niet veel schooltjes hebben toegang tot schoon drinkwater. Een water zuivering installatie is van groot belang voor de ontwikkeling van een schooltje. Kinderen zijn minder vaak ziek, het absenteeisme gaat omlaag en leerkrachten komen eerder lesgeven op een bergschooltje met een aantal goede voorzieningen.
De organisatie is voor Samsara een hele klus. Het installeren door de schooltjes gebeurt in groepen van scholen die elkaar helpen met de uitvoering en waarvan een school het project al eerder heeft uitgevoerd en die de kennis aan de andere schooltjes kan overdragen.

Skäll International in Chiangmai werft tijdens het kerstdiner van deze reiswereld organisatie fondsen voor Samsara.

Samsara hield tijdens het kerstdiner een kleine presentatie. Er werd flink geboden op de prijzen beschikbaar gesteld door de reis en hotel wereld in Chiangmai. Het resultaat was 84,100 thb, waarvoor Samsara meubels en matrasen met dekens heeft gekocht voor het nieuwe slaapgebouw op de Mae Sariang school.

De Dr. Hofstee Stichting uit Nederland geeft 7500 euro voor een kantine met alles erop en eraan.

Op een middelbare school voor bergvolk kinderen, de Mae La Noi Daaruunsiik School, heeft Samsara een kantine met keuken inclusief tafels en banken en keuken en kantine gerei laten bouwen. De kantine zal gebruikt worden door de 200 kinderen die ook s ‘nachts op de school verblijven en alleen in het weekend of in de vakanties naar huis kunnen gaan. De kantine is tussen de slaapgebouwen van de kinderen gebouwd. Samsara dankt de Dr Hofstee stichting hartelijk voor hun niet aflatende steun.

 

Stichting Samsara geeft 3000 euro aan verkregen donaties voor de aanschaf van kleren kasten voor slaapzalen.

Samsara bouwt meestal nieuwe slaapzalen op de bergschooltjes maar in enkele gevallen vinden we een bestaand gebouw dat mits opgeknapt en opgeverfd nog een heel aantal jaren dienst kan doen. Deze gebouwen hebben bijna nooit voldoende meubels . Daarom komt deze donatie voor de aanschaf van 23 kleren kasten voor de slaapzaal voor jongens op de Mae la Noi Daaruunsiik school goed van pas.

 

Nog veel meer projecten zijn door Samsara in 2011 gebouwd. Omdat de openingen plaats hebben gevonden in januari en februari 2012 staan deze vermeld bij de nieuwe projecten gerealiseerd in 2012.

In 2011 heeft Samsara voor 16,273,312 baht (387.500 euro of 525,000 dollar) projecten op de bergschooltjes gerealiseerd.

Samsara dankt alle donoren en vrijwilligers hartelijk voor hun bijdragen en inzet. Zonder hen kan Samsara het werk op de schooltjes niet doen. Elke bijdrage helpt!