Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Dank!

Samsara dankt alle donateurs, stichtingen en particulieren hartelijk voor de ontvangen donaties. Van de donaties realiseren we projecten op bergschooltjes waardoor de omstandigheden op de schooltjes enorm verbeteren en als gevolg daarvan er veel meer bergvolk kinderen naar school gaan en de school afmaken. En met hulp van het beurzenprogramma van Samsara kunnen bergvolkkinderen verder studeren.

Nieuwe Projecten 2012

Waarom Samsara’s werk nodig is in Thailand en tot welke resultaten dat leidt.

Je kunt je afvragen waarom het nodig is financiële steun te geven aan onderwijs in een land als Thailand. Van de 180 landen staat Thailand op nummer 84 boven Peru en onder Tunesië (lijst IMF BNP per hoofd van de bevolking). Ter vergelijking; Indonesië staat op nr. 119, Laos op nr. 137 maar Maleisië op nr. 58. Samsara is echter niet actief in heel Thailand maar in de armste provincie van Thailand, de provincie Mae Hong Son, een bergachtig gebied waar 60% van de bevolking uit bergvolkeren zoals de Hmong en Karen bestaat. Zij wonen geïsoleerd in hutten van bamboe en soms met wat hout in kleine gehuchten hoog in de bergen. Er zijn nauwelijks wegen en de families hebben een zeer laag inkomen.


Een gemiddeld bergdorp
Een gemiddeld dorp  

 Er zijn schooltjes in de bergen van de provincie Mae Hong Son, 315 om precies te zijn. Meestal zijn dit lager scholen bestaande uit een eenvoudig schoolgebouw, gemiddeld met 90 leerlingen en 3 leerkrachten/conciërges. De leerkrachten zorgen ook voor de kinderen welke ook doordeweeks en soms zelfs hele seizoenen op de school verblijven omdat het elke dag te ver lopen is naar hun dorp. De leerkrachten zorgen ook voor zieke en gehandicapte kinderen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de voedselproductie; het beheren van groentetuinen, visvijvers, kippenrennen en het koken van de maaltijden.
Het Ministerie van Onderwijs in Bangkok is niet gewend om te investeren in andere voorzieningen dan een schoolgebouw. In het overgrote vlakke deel van Thailand gaan de kinderen immers elke middag en avond naar huis en heb je voorzieningen als kantines, slaapzalen, douches en groentetuinen ook helemaal niet nodig.
Maar laten wij eens kijken wat Samsara gemiddeld aantreft bij een eerste bezoek aan de bergschooltjes.

Klaslokaal Schoolkantine
Woon en slaapvertrek Slaapverblijf voor 10 kinderen
Schoolkeuken Schooltoilet


Dit soort slechte voorzieningen zorgen voor een hoge absentie graad bij de leerlingen en een groot tekort aan leerkrachten, die bereid zijn onder deze omstandigheden les te geven. Daarbij komt dan nog dat in het regenseizoen de paden veranderen in grote modderstromen en de schooltjes dan helemaal niet meer te bereiken zijn. Leerkrachten zien hun familie dan weken niet en bij ziekten van kinderen en leerkrachten is de weg naar een medisch centrum in de vallei ook afgesloten. Samsara respecteert de leerkrachten die het wel volhouden om onder deze omstandigheden les te geven dan ook zeer.

Samsara werkt nu 9 jaar in de provincie Mae Hong Son en heeft op 170 schooltjes diverse nieuwe voorzieningen laten bouwen. De resultaten zijn
overweldigend. In de eerste plaats natuurlijk de voorzieningen zelf; de nieuwe slaapzalen, kantines, toiletgebouwen, schoon water installaties en dit alles inclusief de benodigde meubels en uitrustingen.
Maar de indirecte resultaten komen vooral de laatste 3 jaar aan het licht.
Door al die nieuwe voorzieningen neemt het absentisme onder de leerlingen van 20 % in het droge seizoen tot 70 % in het regenseizoen af tot bijna 0%. Het aantal leerkrachten per school neemt toe omdat de leef en woonomstandigheden er zo op vooruit zijn gegaan. Doordat steeds meer kinderen het lager onderwijs volgen en af maken en examen doen worden er steeds meer middelbaar onderwijs (vooral de eerste drie jaren van het middelbaar onderwijs) toegevoegd aan de lagere scholen. De lokale overheid vindt het nu de moeite waard om kleuterscholen te beginnen bij de lagere scholen. Omdat Samsara systematisch alle bergschooltjes in een bepaalde bergstreek helpt en de schoolpopulatie overal toeneemt geeft het Ministerie van Transport steeds vaker gehoor aan de vraag om de wegen naar deze schooltjes te verbreden en te plaveien. De Middelbare Scholen in de valleien, welke 6 jaar middelbaar onderwijs aanbieden, worden daardoor ineens voor veel bergvolk kinderen bereikbaar met als gevolg dat de schoolpopulatie op die scholen enorm uitbreidt. Zeker nadat Samsara op die scholen veel nieuwe voorzieningen heeft neergezet (dit heeft Samsara de afgelopen 4 jaren op 15 grote middelbare scholen gerealiseerd). De voorwaarde van Samsara was dat de overheid er nieuwe schoolgebouwen bouwde en meer leerkrachten ter beschikking stelde en dat is gebeurd in alle 15 gevallen.
Tot in 2014 wil Samsara met dit werk op de bergschooltjes van Mae Hong Son doorgaan. En dan kunnen we zeggen dat alle kinderen in deze provincie het basis onderwijs (6 jaar lagere school en 3 jaar middelbare school) afmaken. En daarmee heeft een kleine organisatie als Samsara (met slechte 3% overheid, want alles wordt gerealiseerd door vrijwilligers) in de provincie Mae Hong Son haar bijdrage geleverd aan een van de 6 millennium doelen van de Verenigde Naties: “ In 2015 moeten alle kinderen in de wereld basis onderwijs krijgen”.

 

De nieuwe kantine De nieuwe slaapzaal

Nieuwe Projecten 2012

Stichting Samsara, Nederland samen met de Stichting Wilde Ganzen premie geven een donatie van 30.165 euro voor sanitaire projecten op 22 bergschooltjes.

Hiervoor heeft de Samsara Foundation, Thailand op 21 bergschooltjes in het district Khun Yuam in de provincie Mae Hong Son 27 schoonwater installaties kunnen instaleren. Verder zijn er 5 toiletgebouwen en 6 grote regenwater opvang tanks gebouwd op 11 bergschooltjes. Hiervan profiteren 5000 kinderen en 150 leerkrachten. Schoon water en goede sanitaire voorzieningen leiden ertoe dat meer leerkrachten op deze verafgelegen schooltjes willen komen lesgeven.

 

Net4kids, Nederland doneert 40.000 euro voor 8 slaapzalen voor leerkrachten en 4 regenwater opvang tanks op 7 bergschooltjes.

Hierdoor hebben 30 leerkrachten een goede verblijfplaats op de afgelegen schooltjes in het district Khun Yuam. Elk gebouw heeft douches en toiletten en een plaats om te koken. Elk gebouw wordt door Samsara opgeleverd inclusief bedden en kasten en beddengoed en keukengerei.
Goede overnachting mogelijkheden op de schooltjes zijn essentieel om meer leerkrachten aan te trekken. Het is niet makkelijk om op deze afgelegen schooltjes les te geven. Meestal zijn het vrouwelijke leerkrachten en de schamele behuizing wordt niet als veilig ervaren. Een goede slaapplek, welke kan worden afgesloten, helpt bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten.

 

Net4kids, Nederland doneert 25.000 euro voor een kantine en een grote slaapzaal voor 40 jongens en beddengoed voor een bestaande slaapzaal voor 40 meisjes op de Po So School.

De Po So School, een lagere en middelbare school voor bergvolk kinderen, is een van de meest geïsoleerd gelegen scholen in de provincie Mae Hong Son. En als je dan na uren hobbelen over slechte en smalle bergweggetjes eindelijk bij de school aankomt moet je door de rivier heen rijden om de school te bereiken. In de regentijd, 6 maanden van het jaar, is dit een onmogelijkheid en daarom zijn de meeste kinderen en leerkrachten “gedwongen” om ook de nachten op de school door te brengen. Van de in totaal 450 leerlingen op deze school leven er 260 permanent op de school. De school moet dan ook de voedselvoorziening voor deze kinderen, plus de lunch voor alle kinderen, zelf in beheer nemen. Groentetuinen, visvijvers, kippenrennen en champignonteelt hutten zijn dan ook op de school te vinden. Tijdens het eerste bezoek aan deze school troffen Samsara en Net4kids slaapplekken van de kinderen aan onder de trappen en elke leerkracht sliep met 10 kinderen in dezelfde ruimte vanwege een groot gebrek aan slaapzalen. De meisjes hadden wel een slaapzaal maar geen matrassen en dekens. Daarnaast aten de kinderen op de grond bij gebrek aan een kantine.
Deze problemen zijn door deze donatie nu opgelost.

 

De Evert en Gisela Boudewijn Stichting, Nederland doneert 15.000 euro voor een bovenverdieping op een slaapzaal voor jongens op de Po So School.

De Po So school ligt niet alleen afgelegen, de school ligt ook nog eens tegen een steile bergwand. Dit betekent dat er niet veel land is om nieuwe gebouwen op te zetten. Net4kids gaf een donatie voor een slaapzaal voor 40 jongens. Maar nog eens 40 jongens zouden een nieuwe slaapgelegenheid moeten hebben. Er was echter geen land voorradig om een tweede slaapzaal gaan bouwen. Daarom heeft Samsara samen met de schoolleiding besloten om een nieuwe donor te zoeken die voor de bovenverdieping zou willen betalen. Die heeft Samsara gevonden in de familie Boudewijn. Omdat een twee verdiepingen gebouw meer constructie vergt dan een een verdieping gebouw heeft de schoolleiding de hulp ingeroepen van het plaatselijke district. Zij hebben bouwvakkers gestuurd die de bouwtekeningen van Samsara konden helpen uitvoeren.

 

Twee donaties van in totaal 50.000 euro van een particuliere donor uit Nederland maken veel kleine elektriciteit projecten op zeer afgelegen berg schooltjes mogelijk in de Khun Yuam en Pai districten.

Ver afgelegen bergschooltjes kennen vaak een groot tekort aan kleerkrachten en hebben geen electriciteit. Om de aanwezige leerkrachten te helpen bij het onderwijs dat ze geven installeert Samsara zonnepanelen, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt voor twee Tv’s plus verlichting in twee leslokalen. Via de tv kan schooltelevisie worden ontvangen of kunnen educatieve dvd’s worden getoond welke Samsara bijlevert. In de avond kunnen de leerkrachten hun computer gebruiken om lessen voor te bereiden. Dankzij de donaties van deze donateur welke elk jaar weer gegeven worden heeft Samsara dit project al op 58 verafgelegen schooltjes kunnen uitvoeren, hebben de eerste 40 scholen al weer een nieuwe set accu’s ontvangen en heeft Samsara 90 pakketten met educatieve dvd’s samengesteld, die aan alle betrokken schooltjes gegeven worden.

 

Asiankidzsupport, Nederland heeft 6000 euro geschonken aan de Mae Uko Luang School.

Hiervoor heeft Samsara een water toevoer van de school naar het dichts bijliggende dorp en een schoonwater installatie kunnen instaleren. Daarnaast is er een kleine woning voor de directeur van de school gebouwd en hebben de slaapvertrekken van de kinderen nieuwe matrassen en dekens en keukengerei ontvangen. Verder is er een gebouwtje gebouwd waar de kinderen hun kleren kunnen wassen en drogen. Joop en Angela, de twee initiatiefnemers van Asiankidzsupport, wonen elk jaar samen met Samsara de openingen van de projecten op de schooltjes bij.

 

Familie Spijkers, Holland doneert 9155 euro voor nieuwe faciliteiten op de Mae La Noi Daaruunsiik School.

In de zuidelijke helft van de provincie Mae Hong Son heeft Samsara op 12 middelbare scholen vele faciliteiten gezet onder de voorwaarde dat de Thaise overheid een nieuw schoolgebouw zou bouwen en meer leerkrachten aan de school zou toevoegen. Deze scholen worden voornamelijk voor bergvolk kinderen bezocht. Op de Mae La Noi Daaruunsiik School wilde Samsara dit niet gaan uitvoeren omdat de directeur niet deugde. Toen echter op het moment dat Samsara haar activiteiten ging verleggen naar de noordelijke helft van de provincie er een nieuwe directeur werd benoemd en dat een directeur was waarmee Samsara in de afgelopen jaren veel op schooltjes heeft samengewerkt, heeft Samsara besloten om toch te proberen fondsen te werven voor de noodzakelijke voorzieningen op deze school. Het schoolgebouw is door de overheid gebouwd, meer leerkrachten zijn er gekomen en de familie Spijkers heeft ervoor gezorgd dat er een slaapgebouw voor 4 leerkrachten, meubels voor het slaapgebouw voor 40 leerlingen en twee gebouwtjes waar kleren gewassen en gedroogd kunnen worden gerealiseerd konden worden. Ander donoren betaalden voor andere faciliteiten. Harry Spijkers ging mee met Samsara op de voortgang van de projecten te bekijken.

 

De Richard P Haugland Foundation, USA doneert 123,570 dollar voor 10 kantines en 3 slaapgebouwen voor leerlingen op 10 bergschooltjes.

4 jaar lang wil deze stichting Samsara helpen om de faciliteiten op schooltjes in de noordelijke helft van de provincie Mae Hong Son te realiseren. Voor het eerst gebeurde dat dit jaar in het district Khun Yuam. Samsara is heel blij met deze toezegging al moet er natuurlijk elk jaar wel resultaat behaald worden. Daar is Samsara druk mee bezig. 70% van deze voorzieningen zijn al gerealiseerd in de maanden november 2011 tot en met januari 2012 en de laatste 30% komt klaar in mei 2012.

 

Ralph Scriba Family Foundation, USA geeft ook dit jaar weer een donatie aan Samsara.

Voor 34,000 dollar heeft Samsara op de Pang Tong School een slaapzaal voor 40 leerlingen inclusief stapelbedden, kasten en beddengoed neergezet. Er zijn 4 keukens gebouwd op de Koo Pii, Muang Poon, Huay Haa en Nong Heng scholen, een slaapgebouw voor 4 leerkrachten is tot stand gekomen op de Huay Naa School. Twee schoonwater installaties zijn neergezet op de Huay Haa en de Mae Koo Juu scholen en tenslotte was er nog geld over om voor de Daaruunsiik School meubels te maken voor een slaapzaal voor meisjes.
Het is zoals Ralph Scriba ons mailde “ Elke keer sta ik weer verbaasd hoeveel jullie kunnen realiseren van mijn donatie”.

 

Give2asia, USA doneert 37,186 dollar voor 4 schoolkantines en 1 schoon water installatie.

Vele maaltijden moeten er worden gekookt op de berg schooltjes. Lunches voor alle kinderen en voor de kinderen, die door de week ook op school verblijven, ook ontbijten en avondmaaltijden. Het is al moeilijk genoeg om als leerkracht op de school voor voldoende voedsel te zorgen en visvijvers, groentetuinen, te onderhouden. Wanneer je dan ziet onder welke barre omstandigheden er gekookt moet worden en dat er geen plek is om de maaltijden te nuttigen dan zijn dit soort donaties heel erg welkom. De Fak Thong, Mae Cho, Mae Sariang en de Mae Um Laan scholen hebben nu een prachtige kantine met keuken en meubels en keuken en kantine gerei.

 

De Sa Pe Tai School ontvangt een donatie voor een slaapgebouw voor 4 leerkrachten van de Lloyd George Asia Foundation, Hong Kong

Voor 7300 dollar bouwde de Sa Pe Tai School een gloednieuw slaapgebouw met douches, toiletten en kook plek voor 4 leerkrachten inclusief 4 bedden met matrassen en beddengoed en 4 kleren kasten. Een vertegenwoordiger van de stichting bezocht samen met Samsara de opening ceremonie op het schooltje. Deze stichting steunt Samsara al jaren.

 

De Jan&Oscar Foundation uit Zwitserland i.s.m. de Eagle Foundation hebben toegezegd om gedurende 4 jaar elk jaar twee toiletgebouwen te financieren.

Dit jaar heeft Samsara deze gebouwd op de Mae Hin Luang School en de Pang Tong school.

 

Rotary Club West Vancouver Sunrise doneert 3375 dollar voor een kleine woning voor de directeur van de Mae Sariang School.

Vorig jaar heeft Samsara een slaapgebouw voor kinderen op de Mae Sariang school gebouwd. De directeur en assistent directeur van de school, die om beurten op de school overnachten om voor de kinderen te zorgen, sliepen onder abominabel omstandigheden. Daarom heeft Samsara de Rotary Club om een donatie gevraagd om hen ook een goede slaapplek te geven.

 

Een donatie van 8000 dollar van de Carl and Henriette Herrmann Family Foundation, USA zorgt voor een slaapzaal voor leerlingen en een keuken op de Huay Naam Saai School

Deze stichting had op deze school vorig jaar al voor een kantine en een slaapgebouw voor leerkrachten gedoneerd. En was bereid toen ze vernamen dat een 20 tal kinderen niet naar school konden, omdat de afstand tussen huis en school te groot was om elke dag te lopen, dit jaar te doneren voor een slaapzaal voor de kinderen van deze lagere school. De leraren vroegen nog om een keuken, welke gebouwd is.

 

Samsara Foundation gebruikt 3% van de project kosten voor alle overhead. Maar kan daarvan ook nog donaties aan projecten doen.

3% van de totale project kosten gebruiken wij voor het monitoren van de projecten. Daar betalen wij de reis en verblijfkosten tijdens de toezicht bezoeken aan de schooltjes. De schooltjes liggen 300 tot 400 km van de Chiangmai, waar wij wonen. Als we aan het einde van het jaar hiervan geld over houden dan zoeken wij naar kleine projecten om daar het geld aan te besteden, want wij zijn geen bank. Dit jaar hebben wij dat besteed aan het huren van een aggregaat om een school te helpen bij het lassen van de dak spanten, aan verf om twee bestaande slaapzalen op te knappen en aan stapelbedden, matrassen, beddengoed en kleren kasten voor bestaande slaapgebouwen. In totaal voor een waarde van 4000 euro.

 


Samsara ontving nog een donatie van de Carl and Henrietta Herrmann family foundation. Dit keer van 22,500 dollar.
 
Deze donatie is besteed aan een kantine voor de Muang Luang School en twee regenwater opvang tanks, een schoon water installatie, een toiletgebouw en een kleine kantine op 3 andere berg schooltjes.
 
 
 
De Jan & Oscar Foundation uit Zwitserland heeft ook nog een donatie gegeven voor 10 schoon water installaties op 9 berg schooltjes.
 
Deze stichting steunt Samsara elk jaar en elk jaar met grotere donaties. Schoon drink water is een groot probleem op de berg schooltjes. Met deze nieuwe installaties hebben vele kinderen en leerkrachten toegang tot schoon drinkwater.
 
 
 


De Hofstee Stichting uit Nederland gaf een donatie van 7500 euro voor een slaapgebouw voor 40 meisjes op de Chaleurmrat School.
 
De Chaleurmrat School is een middelbare school in de bergen. Doordat Samsara zoveel voorzieningen op lagere scholen in de bergen kan bouwen gaan steeds meer kinderen door naar het middelbaar onderwijs. Dit levert daar problemen op. Er is niet voldoende slaapruimte om al deze kinderen op te vangen. Daarom was Samsara erg blij met deze donatie waardoor 40 meisjes een nieuw slaapgebouw kregen en daardoor op deze school konden verder studeren.
 
 
 
In 2012 heeft Samsara 13,309,000 baht besteed aan projecten op de berg schooltjes. Dit is ongeveer 340.000 euro of 440,000   dollar.
 
Wij dank hiervoor alle donateurs hartelijk.