Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Gerealiseerde projecten in 2013

Waarom Samsara’s werk nodig is in Thailand en tot welke resultaten dat leidt.

Veel resultaat voor weinig geld

Ontwikkelingssamenwerking (OS) ligt onder vuur en voor een belangrijk deel komt dat door de problemen binnen de sector zelf. Steeds vaker hoort men de vraag of al het geld wel op de juiste bestemming aankomt.Men ziet de hoge overhead kosten; de hoge salarissen van directies, omvangrijke bureaucratie; men leest over hulp die niet werkt, apparatuur die niet gebruikt wordt en lokale corruptie.

Op basis van jarenlange ervaring met OS en de praktijk met het bouwen van voorzieningen op schooltjes voor bergvolk kinderen in het Noorden van Thailand heeft Samsara een efficiënte en effectieve werkmethode ontwikkeld die leidt tot “veel resultaat voor weinig geld”. Voor het resultaat zie de lijst onder “Welkom op de website van de Stichting Samsara”. Voor de gebruikte methoden zie hieronder:

Veel resultaat voor weinig geld
 
Wat zijn de belangrijkste factoren die deze slogan waar maken?
Samsara werkt bewust aan een nieuwe en effectieve strategie. Samsara werkt op kleine schaal en dit is een bewust onderdeel van haar strategie.
 
1.   Inzicht hebben in de situatie ter plekke.
Samsara is als een onafhankelijke lokale stichting opgericht in Thailand zelf en werkt met mensen die de lokale situatie goed kennen. We wonen en werken in de regio zelf. Daardoor weten we wat de prijzen van bouwmaterialen zijn, wat de bereikbaarheid van de scholen is, hoe de hiërarchische structuur in elkaar zit, welke technische kennis er aanwezig is en nog heel veel meer zaken, die je van een afstand nooit te weten komt. Je weet bijvoorbeeld dat je geen glazen ramen in een slaapzaal of een kantine moet zetten, want die waaien snel en vaak kapot. Of je ziet dat het geven van een computer weinig zin heeft omdat er geen elektriciteit is. Al die kennis voorkomt verspilling.
 
2.   De vinger aan de pols houden.
Door zelf regelmatig toezicht te houden op het bouwproces zie je hoe de projecten vorderen. Je ontdekt direct vertragingen door zware regenval, omdat de directeur ziek is of omdat de ouders die als vrijwilliger bij de bouw helpen langer bezig zijn met het binnenhalen van hun oogst.
 
3. De locale mogelijkheden en capaciteiten als uitgangspunt nemen.
Samsara maakt gebruik van lokale materialen en installaties. Het ontwerp van een slaapzaal en kantine moet bij de mensen bekend en uitvoerbaar zijn. Een dure waterinstallatie uit bijvoorbeeld de VS staat meestal na een jaar ongebruikt. De kwaliteit van de installatie mag dan hoog zijn, maar niemand weet hoe die te bedienen en hoe het onderhoud uit te voeren. Onderdelen zijn niet of nauwelijks te krijgen. Training met onbekende apparatuur heeft ook weinig zin want leerkrachten worden vaak overgeplaatst en bovendien altijd met de kerst terwijl de vervangers pas op 16 januari (Nationale Leraren Dag) komen. Gebruik maken van machines die iedere leerkracht van huis uit kent is een betere aanpak.
 
4.   Het budget laag houden.
De schooltjes hebben nauwelijks budget en dat gaat voor het grootste deel op aan voedsel voor de kinderen die immers vaak door de week op school verblijven en dus drie maaltijden per dag moeten hebben. Voor onderhoud aan gebouwen en installaties blijft dan niet veel over. Daarom bouwt Samsara zo onderhoudsvriendelijk mogelijk.
 
5.   Een project vooral beoordelen op resultaat en kwaliteit en minder op het proces.
Zelfs al zijn we ter plaatse aanwezig, wij kunnen nooit de details in de uitvoering en de relaties tussen school en dorp doorgronden. Dat laten we over aan de school. Wij maken duidelijk hoe het resultaat er uit moet zien. We zien er op toe dat de gelden goed besteed worden. De school weet heel goed dat we nooit meer betalen dan in het contract is vastgelegd. Maar hoe de bouw georganiseerd wordt, is aan de school. Dat scheelt veel stress aan beide kanten en zorgt er ook voor dat wij de toezichtbezoeken en daarmee de overheadkosten kunnen beperken.
 
6.   Met, maar niet via de lokale overheid werken.
Samsara betrekt de lokale overheid bij alle projecten door ze de contracten met de scholen mede te laten ondertekenen. Wij vragen of ze altijd iemand meestuurt om samen met ons de projectbezoeken te doen. Dit heeft als voordeel dat wanneer er problemen zijn, de overheid medeverantwoordelijk is om ze op te lossen. Wanneer de gebouwen en installaties klaar zijn, draagt Samsara ze over aan de overheid zodat zij in de toekomst voor eventueel onderhoud verantwoordelijk is.
Maar Samsara geeft de donaties in termijnen rechtstreeks aan de scholen en niet via de lokale overheid. Hiermee wordt vriendjespolitiek, bureaucratische vertraging en lokale corruptie voorkomen.
 
7.   Uitgaan van “‘s Lands wijs, ‘s lands eer”.
Samsara past zich aan en maakt gebruik van de lokale gewoonten. In de dorpen in Noord Thailand worden huizen in het weekend gebouwd met de vrijwillige hulp van de buurtbewoners en familie. Samsara laat alle gebouwen dan ook niet door aannemers uitvoeren. De geïsoleerde ligging van de schooltjes en de slechte wegen zou voor aannemers aanleiding kunnen zijn om hoge prijzen te vragen en de kans bestaat dat ze wel het geld innen, maar het werk niet afmaken. Samsara laat alle voorzieningen bouwen door de bewoners van het nabijgelegen dorp en voornamelijk door de ouders van de kinderen in nauwe samenwerking met de leerkrachten en de conciërge van de school. De ouders ontvangen hiervoor voedsel of een kleine financiële compensatie. Het gevolg is dat de leerkrachten hierdoor een goede relatie krijgen met het dorp en de ouders, vaak voor de eerste keer. Dit heeft op zijn beurt weer een positief effect op de deelname aan het onderwijs van de kinderen. De ouders zijn trots op hun prestatie en sturen meer kinderen naar de school.
 
8.   Voorkomen van het uitdijen van de overhead.
Al het toezicht op de bouw wordt bij Samsara nog steeds door slechts twee personen uitgevoerd (Ratana en Annelie). Dat was zo in 2003 bij een budget van 5000 euro en dat is nog steeds zo in 2013 bij een budget van 325.000 euro, al besteedden ze er wel veel meer uren aan. We beperken onze overhead tot 5%, zodat 95 %  rechtstreeks naar de projecten gaat. Dat lukt door het delegeren van verantwoordelijkheid naar de schooltjes en door directe lijnen in de besluitvorming. Ook nodig zijn duidelijkheid in ontwerp, contract en resultaat en financieel management op van te voren vastgestelde totaalbedragen per project en geen controle op elke onderliggende uitgave. Toezichtbezoeken worden efficiënt georganiseerd. Er is geen kantoor en er zijn geen projectauto’s. Iedereen die bij Samsara werkt is een vrijwilliger.
 
9.   De bureaucratie beperken. 
Samsara heeft standaardontwerpen voor de gebouwen. Dat voorkomt veel discussie en een schooldirecteur kan even bij een nabijgelegen schooltje gaan kijken hoe een kantine er in het echt uit ziet. Samsara heeft ook een standaard rapportage format. Wel is Samsara  soms verplicht om vaak tijdrovende rapportages te maken voor specifieke donoren, die ieder hun eigen uitgebreide set formulieren hebben ontwikkeld.
Samsara houdt de financiële controle en boekhouding simpel: er wordt nooit bijbetaald, maar er hoeft ook nooit geld terug. Wat in het contract staat wordt betaald.
 
Concrete aanpak heeft grote sociale gevolgen.  
Samsara levert kantines, slaapzalen, schoonwater installaties en nog meer, maar het is allemaal hardware. Dat is concreet en het resultaat is onmiddellijk te beoordelen. Maar al deze hardware heeft grote sociale gevolgen. Door de schaal waarop Samsara de laatste jaren kan werken, wordt er meer bereikt. Doordat er betere verblijfsvoorzieningen voor de kinderen worden gebouwd gaan er meer kinderen naar school, daalt het absentiepercentage, maakt bijna iedereen de lagere school af en gaan de kinderen door naar het middelbaar onderwijs. Doordat er betere verblijven voor de leerkrachten door Samsara worden gebouwd willen er meer leerkrachten op dit soort schooltjes les geven. Hiermee gaat het niveau van het onderwijs omhoog. Doordat er toiletgebouwen en schoonwater installaties worden gebouwd zijn er minder kinderen ziek. Omdat er zoveel voorzieningen op de schooltjes worden gebouwd en de leerlingenpopulatie omhoog gaat is de lokale overheid ineens bereid om ook kleuterscholen op deze schooltjes op te richten en de voorzieningen er voor te bouwen. Dit betekent dat de bergvolk kinderen al vanaf hun vierde Thai (een voor hen vreemde taal) leren en zo beter op de lagere school voorbereid worden.
Doordat de scholen zo verbeteren is de nationale overheid bereid om de wegen te verbeteren en de middelbare scholen uit te bereiden met schoolgebouwen om de nieuwe schoolpopulatie op te vangen. En hoewel Samsara zich niet met de inhoud van het lesgeven of het management van de scholen bemoeit, is er toch sprake van een belangrijke positieve inhoudelijke verandering.
 
Gerealiseerde projecten in 2013
 
Stichting Samsara samen met meerpremie van Wilde Ganzen realiseerde voor 41.000 euro vele sanitaire en andere voorzieningen op bergschooltjes.
 
3 slaapgebouwen voor leerkrachten, 14 schoonwater installaties, 6 betonnen wateropvangtanks, 6 toiletgebouwen en 2 was- en droogruimtes werden op 25 bergschooltjes gerealiseerd. De meerpremie van Wilde Ganzen bedraagt  40% van het totaal. Dat betekent dat de Stichting Samsara eerst 60% zelf moet werven. En dat is weer in een korte tijd gelukt. Wij danken iedereen hartelijk voor alle bijdragen. De organisatie van het project was deze keer gecompliceerd. Dat kwam niet zozeer omdat de voorzieningen zelf moeilijk te realiseren waren, maar omdat er gebouwd moest worden op 25 verschillende geïsoleerd gelegen bergschooltjes. En dat vergde veel toezicht houden.
Samsara wil naast alle andere donoren met name de familie Evert en Gisela Boudewijn, de familie Spijkers, de familie De Beer, de familie Groverman en Olij, de familie van Deursen en de familie Goitein en Kinston hartelijk danken voor hun bijdragen.
 

 
 
Net4kids, een stichting uit Nederland, doneerde ook dit jaar weer 40.000 euro voor acht slaapgebouwen voor leerkrachten en twee wateropvang tanks.
 
Elk jaar weer kunnen wij rekenen op een bijdrage van Net4kids. Dat is ons veel waard. Sinds haar projectmanager mee is geweest met een bezoek aan de projecten op de schooltjes is er een vertrouwensbasis en kan Samsara zonder teveel bureaucratische handelingen haar werk uitvoeren. Het bouwen van slaapgebouwen voor leerkrachten is erg belangrijk. Daardoor krijgen de leerkrachten betere accommodatie en zijn ze bereid om langer les te geven op de geïsoleerde bergschooltjes. De situatie waar veel leerkrachten op dit soort schooltjes verblijven is zeer slecht. Zie ook de onderstaande foto’s.
  

 
Nico Nobel, een donateur uit Nederland doneert al jaren elk jaar 25.000 euro voor het aanleggen van zonnepanelen en daarbij behorende elektriciteitsapparatuur.
 
De meeste bergschooltjes waar Samsara projecten realiseert liggen in de bergen van de provincie Mae Hong Son. Maar dat is nog niets vergeleken met de schooltjes die heel geïsoleerd liggen en die weinig leerkrachten en geen elektriciteit hebben. Samsara legt op die extreem verafgelegen schooltjes elektriciteit aan in twee leslokalen. Die wordt met zonnepanelen en accu’s opgewekt. Wij geven de gehele installatie inclusief twee TV’s. Hiermee kunnen de weinige leerkrachten ontlast worden. Zij gebruiken het apparaat of voor schooltelevisie of voor het afdraaien van educatieve dvd’s. De leerkrachten kunnen bovendien in de avond hun laptop gebruiken en bij het licht kunnen ze hun lessen voorbereiden en de kinderen kunnen huiswerk maken of spelletjes doen. Voor de leerkrachten is met licht het verblijf ook veiliger gemaakt.
 

   

 
De Lifeprep Foundation, Richard P Haugland Foundation en de Kennedy Foundation uit de VS gaven weer een donatie van 123.000 dollar voor kantines en slaapzalen.
 
Gedurende een periode van vier jaar mag Samsara elk jaar op deze donatie rekenen. Daarmee kunnen wij heel veel realiseren. Dit  jaar bouwden wij met deze bijdrage op tien bergschooltjes zes kantines, vier grote slaapzalen voor kinderen en twee slaapzalen voor leerkrachten. Alles werd opgeleverd inclusief de meubels: tafels, banken, keukengerei, stapelbedden, dekens etc. Daarmee kunnen 1200 kinderen de maaltijden nuttigen in mooie schone kantines, 120 kinderen veilig en droog in bedden slapen en acht leerkrachten hebben een goede accommodatie.
 

 
De Jan & Oscar Foundation uit Zwitserland doneerde in totaal 44.000 euro voor vele voorzieningen op bergschooltjes.
 
Voor dit bedrag heeft Samsara kunnen bouwen: zeven toiletgebouwen, twee kantines, twaalf schoonwater installaties, een slaapgebouw voor leerkrachten en een wateropvang tank. Op heel wat schooltjes is door deze donatie de situatie voor de kinderen en de leerkrachten verbeterd,
met als resultaat dat meer kinderen er willen leren en meer leerkrachten er willen lesgeven. De kantine op de Sapuung school wordt ook gebruikt door het dorpsbestuur en voor ouderavonden. Hiermee werd de relatie tussen de school en de dorpsbewoners aanmerkelijk verbeterd. De Jan en Oscar Foundation is een trouwe donor aan Samsara en daar zijn we erg blij mee. De Jan & Oscar Foundation is opgericht door de moeder van Jan en Oscar die overleden zijn tijdens de tsunami in Thailand. Met hulp van deze stichting kunnen nu jaar in jaar uit veel kinderen onder betere omstandigheden op school verblijven. Een mooie nagedachtenis.
 

 
De Lloyd George Asia Foundation  uit Hong Kong doneerde net als de vorige jaren weer 8000 euro voor voorzieningen op de Kun Sanai School.
 
De Kun Sanai school heeft niet veel ruimte. De school is steil tegen de helling gebouwd. Het was dan ook niet eenvoudig om een locatie te vinden voor het toiletgebouw, de schoonwater installatie en het slaapgebouw voor de leerkrachten. Samsara moest haar ontwerp voor de schoonwater installatie er voor aanpassen. Maar het is weer gelukt, al is het steil klimmen om de voorzieningen te bereiken.
 

 
Asiakidzsupport uit Nederland doet elk jaar heel veel moeite om fondsen voor Samsara’s projecten te werven.
 
Dit jaar heeft Samsara er een woonruimte voor de directeur van de Naam Rin school, een toiletgebouw op de Tung Jouw School, een water opvang tank op de Naa Chalong School en een schoon water installatie en keukengerei op de Keng Hom Saka School in het district Pai in de provincie Mae Hong Son voor gerealiseerd. Zoals elk jaar was Asiakidzsupport ook dit jaar zelf bij een aantal openingsceremonies aanwezig, wat Samsara altijd erg op prijs stelt.
 

 
De familie Spijkers doneerde 1000 euro voor het opknappen van een gebouw voor leerkrachten op de Mae Cho school.
 
Naast een bijdrage van ruim 9000 euro aan de fondsenwerving voor de projecten van Stichting Samsara en Wilde Ganzen doneerde de familie ook nog eens 1000 euro aan het opknappen van een oud gebouw waar leerkrachten onder armzalige omstandigheden sliepen en woonden. De familie zag dit en bood aan voor de opknapbeurt te betalen. Het gebouw was structureel goed genoeg om de bijdrage er aan te besteden. De leerkrachten die mee hebben geholpen om het gebouw op te knappen wonen nu onder veel betere omstandigheden op dit schooltje.
 

 
Sinds 2006 doneert de Ralph Scriba Family Foundation uit de VS voor het bouwen van voorzieningen op de bergschooltjes.
 
Samsara is heel blij met deze donateur. Elk jaar en vaak met grote bedragen steunt deze stichting het werk van Samsara. Ralph is een goede vriend van de voorzitter van de Samsara Foundation, Thailand. Annelie heeft Ralph Scriba tijdens een vakantie in 2006 in Los Angeles opgezocht. Elk jaar ontving Samsara substantiële donaties. Ook heeft deze stichting de oprichtingskosten van de Samsara Foundation in Thailand  voor haar rekening genomen.
In 2012 hebben wij 14,000 dollar ontvangen en daarvoor in 2013 een kantine op de Mae Puun School, een toiletgebouw op de Tung Jouw School en meubels voor slaapzalen op de Chaleurmrat en Keng Hom Saka scholen gerealiseerd.
 

 
De Bill Tooley en de O’Gara Family Foundations uit de VS hebben samen 7500 dollar voor een slaapgebouw op de Naam Plamung School gedoneerd.
 
De Naam Plamung School ligt bijna op de grens met Birma. In deze streek wordt nog opium verbouwd en er zijn ook regelmatig grensschermutselingen. Tijdens de bouw was het gebied dan ook soms tijdelijk afgezet door het Thaise leger. Samsara kon de school niet bezoeken. We wachtten dan op een dichtbij gelegen schooltje totdat de leraar van de Naam Plamung School op de bromfiets met de foto’s van de bouw langs kwam. Die bekeken we samen en zo konden we toch toezicht op het resultaat houden.
 

 

 
De Stichting Samsara gaf 6400 euro uit donaties die de stichting had ontvangen in 2012.
 
In mei, juni en juli werft de Stichting Samsara fondsen voor het gezamenlijk project (en de meerpremie) met Wilde Ganzen. De donaties die later in het jaar binnenkomen kunnen dan aan extra projecten besteed worden. In 2013 hebben wij hiervoor het volgende gerealiseerd: een woning voor de directeur van de Huay Haa School en op vijf andere scholen twee toiletgebouwen en drie waterinstallaties. Omdat Samsara zoveel waterinstallaties bestelt krijgt ze bij elke tiende bestelling er één gratis. Dat is fantastisch. We hebben echter ook nog 10.000 bath per installatie nodig om die door de scholen te laten bouwen (cement voor de muur met kranen, een dak en een houder voor de tank). De Stichting Samsara heeft deze kosten op zich genomen.

 

De Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation uit the VS doneerde voor kleine kantines en wateropvang tanks.

27,000 dollar ontving Samsara en bouwde daarvan vier kleine kantines op de Naam Huu Phaa Sua, de Naam Huu Phaa Sua saka, de Pang Bon Watanakaan en de PangKham Noi schooltjes en zes water opvang tanks op de Wana Luang, de Ja Bo, de Muang Pen, de Anubaan PMP no 2, de Huay Saan en de Naam Rin schooltjes. Daarvoor aten de kinderen op de grond in de openlucht.
Nu kunnen op deze vier schooltjes de maaltijden gekookt en gebruikt worden aan tafels in droge mooie ruimtes.

Zes schooltjes hadden aan het einde van het droge seizoen geen toegang tot water en waren hierover in eindeloze disputen met dichtbijgelegen dorpjes verwikkeld. Nu hebben ze hun eigen voorraad regenwater welke ze nu kunnen opslaan voor gebruik in de droge tijd.

 

De Prosper Foundation uit Noorwegen gaf voor de eerste keer een donatie aan Samsara.

Voor 6500 euro kon Samsara zeven schoon water installaties op zeven bergschooltjes laten bouwen. Dit zijn: de Tam Lot, de Wana Luang, de Anubaan Pmp no2, de Anubaan PMP no 3, de Baan Rak Thai, de Baan Makua Som en de Rom Kao Pang Tong schooltjes. De schooltjes in de bergen hebben nooit schoon drinkwater. Samsara heeft inmiddels al 150 grote water installaties op 150 bergschooltjes aangelegd. Het gevolg is dat leerkrachten eerder op deze schooltjes willen les geven en dat de kinderen veel minder ziek zijn.

 

Ook in 2013 ontving Samsara een donatie van de Dr Hofstee Stichting uit Nederland.

Voor 7500 euro bouwde Samsara op de Ja Bo School een schoolkantine inclusief tafels en banken, kantine en keuken gerei. De kinderen aten daarvoor op de grond onder het schoolgebouw en het eten werd in de openlucht gekookt. Elke door Samsara gebouwede kantine heeft een keuken en een platform zodat er ook optredens van de kinderen en vergaderingen met de ouders gehouden kunnen worden.

 

Rotary Club West Vancouver Sunrise uit Canada is een trouwe sponsor van Samsara.

Ook dit jaar ontving Samsara een donatie van 3700 dollars waarvan Samsara op drie schooltjes een schoon water installatie kon bouwen.
Deze schooltjes zijn: de Huay Khan, de Baan Ka haan en de Baan Na Pa Peek schooltjes. Schoon drinkwater is van groot belang voor de gezondheid van de leerlingen op deze schooltjes.

 

Al vele jaren sponsort de Lloyd George Asia Foundation uit Hong Kong de Samsara Foundation.

Dit jaar ontving Samsara 13,000 dollar waarvan Samsara op twee scholen een slaapgebouw, elk voor vier leerkrachten, kon laten bouwen. De schooltjes zijn de Baan Makua Som School en de Baan Rak Thai School.
In dit gebied was de accommodatie voor leerkrachten, welke Samsara bij eerste bezoeken aan de schooltjes aantrof, abominabel. Ze sliepen in krotten van oude planten en bamboe of in een tentje in het leslokaal. Voor veel leerkrachten is dit de hoofdreden om weer snel naar elders overgeplaatst te willen worden. Goede accommodatie is essentieel voor behoud van leerkrachten op de bergschooltjes.

 

De Jan en Oscar Foundation uit Zwitserland samen met Eagle Foundation geven een donatie voor drie kleine en twee grote toiletgebouwen.

De kleine toiletgebouwen werden gerealiseerd op de Pha Mon, de Anubaan PMP no 1 en de Anubaan PMP no 2 schooltjes. En de grote toiletgebouwen werden gebouwd op de Rom Kao Pang Tong en de Mok Champee scholen.
De sanitaire situatie op deze 5 schooltjes werd hier aanmerkelijk mee verbeterd.

 

 

De Jan & Oscar Foundation uit Zwitserland doneerde 26.000 euro voor veertien schoon water installaties en 13.225 euro voor zes slaapgebouwen voor leerkrachten.

Met de substantiële donaties welke Samsara elk jaar mag ontvangen van de Jan & Oscar Foundation kan Samsara de slechte leef en woon omstandigheden voor leerlingen en leerkrachten op de bergschooltjes echt ten goede veranderen. Schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van de kinderen en goede verblijfomstandigheden zijn erg belangrijk voor de leerkrachten. Samsara ziet het verschil. Met de aanwezigheid van goede verblijfsruimtes geven steeds meer leerkrachten gedurende jaren les op de afgelegen schooltjes, daar waar vroeger nauwelijks leerkrachten te vinden waren.
De schoonwater installaties zijn geïnstalleerd op de volgende scholen: Mok Champee, Tam Lot, Wana Luang, Ja Bo, Huay Hia, Dong Ma Fai, Pha Mon, Muang Pem, Luuk Pha Kho, Keut saam Siip, Anubaan PMP no 3, Huay Pong Oh, Na Pa Chaat en Huay Pha.
De slaapruimtes voor leerkrachten zijn gebouwd op de Anubaan PMP No 2, de Naam Huu Phaa Sua saka, de Anubaan Pangmapha, de Rom Kao Pang Tong, de Na Pa Peek en de Huay Khan scholen.

 

De Ambassade van Duitsland in Thailand verleende 7500 euro voor twee slaapruimtes voor leerkrachten.

Het was de eerste keer dat Samsara een donatie van de Duitse Ambassade ontving. Samsara kon er een slaapgebouw voor vier leerkrachten op de Naam Rin school en een slaapruimte voor de directeur van de Mae La Na school met bijpassend meubilair voor bouwen.
Een vertegenwoordigster van de ambassade heeft tot tevredenheid na de opening een bezoek gebracht aan de twee gebouwen.

 

Twee families uit Chiangmai doneerden 500 euro voor kranen aan wasbakken.

De directeur van de Baan Rak Thai school bouwde met de ouders van de kinderen uit de donaties van de ouders een hele lange wasbak. Echter ze hadden geen geld meer voor de kranen. En die werden door de families die de school bezochten gedoneerd.


Vrijwilligster doneert voor 13 tafels met banken voor de kantine en les boeken lesmateriaal.

Een jonge vrijwilligster uit Singapore gaf gedurende drie weken Engelse les op de Baan Rak Thai School. Voordat ze aankwam stond er al een groot postpakket met lesboeken klaar. Terwijl ze les gaf wierf ze fondsen voor nieuwe kantine tafels en nadat ze weer terug was stuurde ze een postpakket met lesmateriaal op voor de school. De school heeft vooral leerlingen uit de Chinees sprekende minderheid en de vrijwilligster sprak ook Chinees dus dat schiep een extra band.

 

In 2013 heeft Samsara 17,726,000 baht besteed aan projecten op de berg schooltjes. Dit is ongeveer 432.340 euro of 590,860 dollar.

Samsara dankt hiervoor alle donateurs hartelijk voor hun niet aflatende steun aan Samsara. Dankzij uw steun kan Samsara echt iets bereiken.