Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Gerealiseerde Projecten 2014

Het managen van de bouwprojecten en het oplossen van problemen in de dagelijkse praktijk

In 2004 had Samsara een totaal van 54.000 euro te besteden. Tien jaar later, in 2014 werd 432.000 euro besteed aan bouwprojecten. Het management werd toen en nu nog steeds door twee vrijwilligers uitgevoerd: Annelie Hendriks en Ratana Keunkeauw. Hoe lukt dat? Daar is veel over te zeggen, maar een belangrijke stelregel is: “Voorkomen is beter dan genezen”. Dat lijkt een waarheid als een koe maar in de praktijk blijkt het toch niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn.

Het wekken van vertrouwen en betrokkenheid.
Samsara werkt in één regio: de provincie Mae Hong Son en in één sector: onderwijs. Door niet te veel te spreiden maar je te concentreren is het veel makkelijker om kennis, ervaring en relaties op te bouwen. Bij een losstaand of eenmalig project is het ook veel moeilijker om vertrouwen te kweken. Weet een directeur niet hoe hij iets moet aanpakken, dan kan hij bij een ander schooltje in de regio, waar Samsara al gebouwd heeft, advies of hulp vragen. Door lange tijd in een gebied te blijven, is de betrokkenheid van het Departement van Onderwijs groot: men weet daar dat Samsara’s plannen daadwerkelijk gerealiseerd zijn en zullen worden. Als er problemen zijn op te lossen, werkt het Departement dan ook graag mee. Bijvoorbeeld in het geval dat een directeur na ondertekening van het contract alsnog niet gaat bouwen. Het Departement beseft heel goed dat haar belang in Samsara’s projecten verder gaat dan alleen dat ene project op dat ene schooltje.

Maak duidelijk welk resultaat je wilt.
Elk bouwproject van Samsara heeft een apart contract waarin kort en krachtig met bouwtekeningen, handleidingen en foto’s wordt aangegeven welk resultaat Samsara voor ogen heeft. Wij doen dit gedetailleerd, bijvoorbeeld geen houten stutten maar van staal, een gebouw driemaal verven waarvan de eerste meter vanaf de grond met olieverf of een voetpad van cement om elk gebouw. Die detaillering maakt het toezicht houden makkelijker en het voorkomt gezichtsverlies bij de uitvoerder omdat er niet iets in een later (of te laat) stadium moet worden afgekeurd.

Laat het management van de bouw aan de school over.
Hoe het aankopen van bouwmaterialen of het inschakelen van vrijwilligers wordt geregeld, is aan de school. Wij bemoeien ons daar niet mee. Wel maakt Samsara heel duidelijk, dat er een deadline is om te voorkomen dat er te laat met de bouw begonnen wordt. En met onze slogan “Samsara betaalt nooit een cent meer, maar we hoeven ook nooit een cent terug” voorkomen we eindeloos getwist over toegenomen bouwkosten of tijdrovend gedoe met bonnetjes voor zakken cement, spijkers of potten verf. Samsara betaalt in drie termijnen en daarvoor levert de school het gevraagde en beschreven resultaat.

Toezicht houden op de voortgang is noodzakelijk micromanagement
Al bemoeit Samsara zich nauwelijks met het bouwproces zelf, het toezicht houden op de voortgang van die bouw is noodzakelijk micromanagement om de kwaliteit van de projecten te verzekeren. Dit toezicht is echter altijd gericht op het te behalen resultaat. Een uiterste opleveringsdatum is voor Samsara erg belangrijk, want er kan alleen in het droge seizoen gebouwd worden. Aan het eind van het droge seizoen moet Samsara de eindrapportages aan de donoren sturen zodat die in het regenseizoen fondsen voor Samsara kunnen werven. Ze gaan dat niet doen als de oude projecten nog niet af zijn. Missen we de deadline, dan missen we in feite de kans op fondsenwerving en daarmee het geld dat er aan het begin van het droge seizoen weer zou moeten zijn om op andere schooltjes te kunnen gaan bouwen. Met het missen van zo’n deadline brengt de school die te laat is bouwprojecten op andere schooltjes het jaar erop in gevaar. Met alle ervaring die Samsara in tien jaar heeft opgebouwd kan goed ingeschat worden of een schooltje de deadline wel of niet gaat halen. Zien we dat het niet gaat lukken, dan roepen wij de hulp in van andere schooltjes of van het provinciale Departement van Onderwijs.
Samsara gaat altijd precies na of het resultaat is zoals afgesproken; dus geen ongepleisterde muur omdat die uit het zicht is, geen eerste meter zonder olieverf en geen toiletten zonder wateraansluiting. Wanneer de oplevering niet volgens afspraak is, wordt de laatste termijn van 10% van de donatie niet overgemaakt. Dat gebeurt dan alsnog als later met foto’s is bewezen dat het resultaat wel goed is. In vrijwel alle gevallen maakt de school het project alsnog bevredigend af. Als Samsara niet zo precies is, dan wordt kwaliteit een glijdende schaal. Het resultaat wordt dan nooit meer het resultaat dat we voor ogen hebben.

 

 Bij de opening niet met olieverf geschilderd  3 dagen later wel met olieverf geschilderd
   
 Bij de opening geen wateraansluiting  3 dagen later wel een wateraansluiting

 

Werken met lokale kennis en materialen
Het bouwen van voorzieningen met middelen en materialen waar geen ervaring mee is, die niet lokaal voorhanden zijn, of waarvan het onderhoud het schoolbudget te boven gaat, is vragen om moeilijkheden.
Samsara plaatst bijvoorbeeld nooit glas in de ramen. Dat waait er in de bergen door een stevige storm uit en wordt niet vervangen. We werken daarom met gaas en luiken. Samsara bouwt waterinstallaties die plaatselijk te repareren zijn, waarvan de onderdelen makkelijk te verkrijgen zijn en die door de school zelf vervangen kunnen worden. We hebben veel schoonwater installaties, gezien, die met de beste bedoelingen door anderen waren gebouwd maar die na één jaar niet meer gebruikt werden. De reparatie kon niet zelf worden uitgevoerd, in veel gevallen was er een telefoonnummer voor service in Bangkok op 900 kilometer afstand en de kosten van de reparatie lagen ver boven het budget van de school.

En als er dan toch nog problemen zijn.
Problemen probeert Samsara dat in eerste instantie met de school zelf op te lossen. En als dat niet gaat wordt het provinciale Departement van Onderwijs, waar het schooltje onder valt, ingeschakeld. Meestal helpt dat. Er waren drie gevallen van schooltjes, waar de directeur de voorzieningen weigerde te gaan bouwen. Redenen waren: de directeur wilde veel meer geld, bleek geen goede relaties met de ouders te hebben, die moesten helpen bij de bouw of de directeur dacht dat hij de deadline wel met een jaar kon verlengen. In zulke gevallen zit Samsara met een probleem. Er is namelijk al 50% op elk project aanbetaald. En dat geld willen we natuurlijk terug. Helaas is dat in Thailand niet vanzelfsprekend.
Er is het risico, dat het gedoneerde geld niet teruggegeven wordt. Een juridische weg bewandelen is verspilling van energie. In zo’n geval schakelen we het Departement van Onderwijs in. En dan staat het geld snel weer op Samsara’s rekening. Maar soms werkt het Departement niet effectief wegens gebrek aan een hoogste verantwoordelijke: hoofddirecteur zijn van het provinciale Departement van Onderwijs in Mae Hong Son wordt door mensen van buiten de provincie gezien als een niet te begeren post voor je carrière en er is dan ook veel doorstroming: de hoofddirecteur blijft hooguit de minimaal vereiste tijd. Kandidaten van binnen de provincie slagen zelden voor de te behalen examens voor deze post. Het resultaat is dat er vaak geen hoofddirecteur is, maar alleen een adjunct en die neemt lang niet altijd de verantwoordelijkheid op zich. Dan schakelen wij de andere schooltjes in, vooral die schooltjes die volgend jaar aan de beurt zijn voor Samsara’s projecten. Zij oefenen dan druk uit op het Departement en op het schooltje waar de problemen zijn. Met de reputatie die we hebben lukt dat ook vaak. In alle drie de bovengenoemde gevallen is het gelukt om het geld terug te krijgen. Daarna kan Samsara de sponsor benaderen met de vraag de donatie op een andere school te spenderen wat in alle gevallen toegestaan werd.

Nieuwe Projecten gerealiseerd in 2014

Donatie Stichting Samsara, Nederland met meer premie van Wilde Ganzen, Nederland, weer gerealiseerd

De totale donatie in 2013 bedroeg 38.553 euro, welke midden februari 2014 geheel besteed is. Het betrof voornamelijk de bouw van betere sanitaire voorzieningen op bergschooltjes; acht kleine toiletgebouwen, zeven grote toiletgebouwen, elf regenwater opvangtanks, één schoon water installatie, voor twee scholen vele kilometers pijp naar een waterbron, een nieuwe woning voor een directeur en een nieuwe slaapruimte voor twee leerkrachten voor twee bergschooltjes. In totaal werden 27 scholen van nieuwe faciliteiten voorzien. De scholen worden bezocht door leerlingen van de Lahu, Lisu, Hmong en Karen volken.
Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de leerlingen en leerkrachten minder vaak ziek zijn wat hun leerprestaties en het plezier om naar school te gaan ten goede komt.

 

Voor het derde jaar op een rij doneert Net4kids uit Nederland 40.000 euro.

Net4kids heeft zich voorgenomen om gedurende vier jaar elk jaar voor Samsara een donatie van 40.000 euro te werven. Deze toezegging is van structurele betekenis zijn voor het verbeteren van de voorzieningen op de bergschooltjes. Net4kids slaagde er in 2013 voor het derde opeenvolgende jaar in om het geld bijeen te krijgen. De projecten, die van het geld uit 2013 werden betaald, kwamen in het begin van 2014 gereed. Samsara is erg blij met zo’n structurele financiële ondersteuning. Dit jaar zijn ervan de volgende projecten gerealiseerd: zeven slaapgebouwen, elk voor vier leerkrachten voor de Huay Peung, de Tam Lot, de Mae La Na , de Muang Pem, de Anubaan Pangmapha, de Huay en de Tam Lot school; en verder twee slaapruimtes elk voor twee leerkrachten voor de Huay Saan en de Anubaan Pangmapha no 1 school.
Veilige, schone en goed geoutilleerde slaapgebouwen zijn belangrijk voor de leerkrachten. Vanwege de lange afstanden kunnen ze hooguit in het weekend naar huis en vaak zelfs dat niet. Lekkende of bouwvallige verblijven zonder privacy motiveren leerkrachten niet om lang op zo’n school te blijven. Goede gebouwen zoals van Samsara maken het verblijf aangenamer en we zien dan ook met goede voorzieningen het aantal leerkrachten per school toenemen.

 

Life Prep Foundation, Thailand doneerde voor het derde jaar 123.000 dollars aan Samsara.

De belangrijkste donors van deze stichting zijn de Richard P. Haugland Foundation en de Kennedy Family Foundation, beide uit de Verenigde Staten. Naast eerdere donaties voor projecten op schooltjes in het zuiden van de provincie Mae Hong Son garandeerden zij gedurende vier jaar, elk jaar, een donatie van rond de 123.000 dollar voor voorzieningen op bergschooltjes in het noorden van de provincie. Met dit geld kan Samsara veel faciliteiten aanbrengen. Voor de donatie van 2013 werden de volgende projecten gerealiseerd (alle gereedgekomen in begin 2014):
• zes schoolkantines, elk met tafels, banken, kantine- en keukengerei op de Naam Rin, de Tam Lot, de Yaa Phaa Hen, de Anubaan Pangmapha no1, de Muang Pem en de Keut Saam Siip school
• 25 tafels met banken voor een bestaande kantine op de Baan Rak Thai school
• een slaapgebouw voor 20 leerlingen op de Khaa Haan School
• een slaapgebouw voor 20 leerlingen en 2 leerkrachten op de Mok Champee School
• vier slaapgebouwen, elk voor 4 leerkrachten op de Rom Kao Pang Tong, de Makua Som, de Huay Pha en de Baan Rak Thai school
• een woning voor de directeur van de Rom Kao Pang Tong School.
Met al deze voorzieningen kunnen 18 leerkrachten in goed geoutilleerde ruimtes wonen en slapen, 1000 kinderen in een schone omgeving eten en 60 leerlingen op school overnachten.

 

Als trouwe donateur doneerde Asiankidzsupport uit Nederland ook dit jaar een bedrag van 4800 euro.

Elk jaar komen Angela en Joop van Asiankidzsupport naar Thailand om de openingen bij te wonen van de door hen gesponsorde projecten. Dit jaar waren dat een slaapgebouw voor twee leerkrachten op het kleine bergschooltje Dong Ma Fai en een toiletgebouw + schoonwaterinstallatie op de Naam Rin school. Samsara stelt hun donatie en hun bezoek altijd zeer op prijs.

 

De Ralph Scriba Family Foundation uit de Verenigde Staten doneert al jaren aan Samsara. Dit keer 1.000 dollar voor slaapgebouwen voor leerkrachten.

Op de Anubaan Pangmapha school kon Samsara een slaapgebouw voor vier leerkrachten bouwen en op de kleine Mae Sa Ngaa school een woning voor de directeur, alles opgeleverd met bedden, kasten en beddengoed.

 

De Lloyd George Asia Foundation (LGAF) uit Hong Kong, een trouwe sponsor, doneerde een extra bedrag voor een woning voor de directeur en voor stapelbedden voor een weeshuis.

Rob Salamon, vertegenwoordiger van de LGAF gaat elk jaar mee op projectbezoek met Samsara. Zo zag hij in mei 2013 de zeer slechte woonomstandigheden van de directeur van de Baan Rak Thai school. Hij diende bij het bestuur van de LGAF een verzoek in voor een nieuwe woning en dat werd gehonoreerd. Rob sponsort ook weeskinderen in een weeshuis in de provincie en dat weeshuis had dringend nieuwe stapelbedden, matrassen en beddengoed nodig. Voor 6300 dollar leverde Samsara het benodigde.

 

 

De Stichting Evert en Gisela Boudewijn uit Nederland zorgde ervoor dat vier leerkrachten een goede overnachtingsmogelijkheid kregen.

Op de Na Pa Peek school sliepen de leerkrachten in een tentje in het klaslokaal. De Stichting Evert en Gisela Boudewijn maakte het met een donatie van 5000 euro mogelijk dat Samsara een nieuw slaapgebouw met twee slaapkamers voor deze vier leerkrachten kon bouwen. Samsara stelde het ook zeer op prijs dat Evert Boudewijn speciaal naar Mae Hong Son kwam om de opening bij te wonen.

 

Rotary Club Calgary Centennial uit Canada doneerde 10.000 dollar voor kantines op bergschooltjes.

Op verafgelegen bergschooltjes hebben de leerlingen en leerkrachten vaak geen enkele plek om de drie maaltijden per dag te nuttigen. Soms doen ze dit op de veranda van het schoolgebouw maar in het regenseizoen wordt je daar nat. Deze bijdrage van de Rotary Club uit Calgary was dan ook zeer welkom. De Phamon en de Anubaan Pangmapha no 2 school kregen ieder een nieuwe kantine met keukentje, tafels, banken, kantine- en keukengerei. Daarna was er nog wat geld over van de donatie om acht tafels met banken te geven voor de bestaande kantine op de Mae Ping school waar de kinderen altijd zittend op de grond aten. Deze Rotary Club sponsort Samsara al jaren, wat we zeer waarderen.

 

Rotary Club West Vancouver Sunrise uit Canada gaf opnieuw een donatie voor een slaapgebouw voor twee leerkrachten.

Dit keer kon Samsara met een donatie van 4000 dollar een slaapgebouw voor twee leerkrachten bouwen op de Ja Bo school. De twee leraressen waren er erg blij mee.

 

Nico Nobel doneerde zoals elk jaar voor 6 op zonne-energie gebaseerde elektriciteitsprojecten.

Deze sponsor uit Nederland ging een langdurige verplichting aan met Samsara. De schooltjes die het verst weg liggen hebben vaak helemaal geen elektriciteit. Dat betekent dat leerkrachten hun laptop niet kunnen gebruiken, hun lessen in de avond niet kunnen voorbereiden en kinderen hun huiswerk niet kunnen maken. Er kunnen geen educatieve dvd’s afgespeeld worden en het is in de avond en nacht in het pikkedonker ook niet erg veilig voor leerlingen en leerkrachten.
In heel de provincie Mae Hong Son zijn 80 schooltjes die geen elektriciteit hebben. Dankzij de jarenlang terugkerende donaties kan Samsara elk jaar op zonne-energie gebaseerde elektriciteitsprojecten op deze schooltjes aanleggen. De schooltjes hebben daarna in twee lokalen licht en een televisie met dvd speler. Tot nu toe zijn 70 projecten op 70 bergeschooltjes al gerealiseerd. Voor de leerlingen en leerkrachten op deze schooltjes betekent dit een enorme verbetering van leef- en onderwijsomstandigheden.

 

Cleaner Climate Australia LTD betaalt voor 5 schooltjes elektriciteitsprojecten gebaseerd op zonne-energie.

Cleaner Climate heeft een vestiging in Chiangmai, Thailand en is actief in groene energieprojecten. Het bedrijf wilde graag een percentage van de winst besteden aan dergelijke projecten voor afgelegen bergschooltjes. Het heeft zonne-energie projecten inclusief de verlichting, de televisies en apparatuur voor 5 schooltjes gefinancierd. Dit was de eerste donatie van Cleaner Climate aan Samsara.

 De Carl and Henrietta Herrmann Family Foundation uit de VS doneerde 30,000 dollar faciliteiten op bergschooltjes.

Op de Mae Chaa school bouwde Samsara een schoolkantine. Op de Hong Song Suksaa School, een middelbare school, werd een schoonwater installatie, een toiletgebouw, een douche gebouw, een ruimte om kleren te wassen en te drogen gerealiseerd. Twee water opvangtanks  werden op de Tam Lot School gebouwd. Een ruimte om huiswerk te maken werd op de Mae Ping School gerealiseerd.  De Pangmapha Pitayasaan School ontving 20 sets matrassen met dekens en lakensen een schoonwater installatie. Elk jaar kan de Samsara Foundation weer op deze donatie rekenen waarmee we erg blij zijn.

Van de Stichting Retera-van het Hof uit Nederland ontving Samsara 15.000 euro.

Hiervan kon op de Anubaan Pangmapha School een ruimte om kleren te wassen en te drogen, een kleine kantine, een toiletgebouw gebouwd worden. Daarnaast konden twee slaapgebouwen gerepareerd en geverfd worden en konden vele matrassen, dekens, bedden, tafels voor de kantine, kleding opberg kasten geleverd worden. Op de Huay Tong school kon door het aanleveren van 6 km pijpen de school toegang tot een water bron krijgen.

De Dr. Hofstee Stichting uit Nederland doneerde 7.500 euro

Twee slaapgebouwen ieder voor 4 leerkrachten konden hiervan gebouwd worden op de Keut Saam Siip School en de Anubaan Pangmapha School. Daarnaast ontving de laatste school ook nog 6 sets met matrassen en dekens voor de slaapzaal voor de leerlingen.

De Gisela Foundation ook uit Nederland schonk een bedrag van 124,704 Thai baht.

Hiervan werd een kleine kantine op de Na Pa Peek school gebouwd. De Gisela Foundation had het jaar ervoor al geld gedoneerd voor een slaapgebouw voor 4 leerkrachten op deze school. Maar de leerkrachten moesten buiten koken. Met deze kleine kantine hebben ze een droge plek om dat te doen en hebben ze ook een plek om in de avond te vertoeven en hun lessen voor te bereiden.

Elk jaar weer doneert de Lloyd George Foundation aan Samsara en dit jaar zelf twee maal. Deze keer voor een bedrag van 490,000 bath 

Op de Khun Yuam Witayakom bouwde Samsara een kantine, een schoon water installatie en een ruimte om kleren te wassen en te drogen. De Anubaan Mae Hong Son School ontving een schoon water installatie en een weeshuis in Mae Sariang 10  stapelbedden met 20 sets matrassen, dekens lakens en kussens. De  Anubaan Pangmapha school kreeg 4 klerenkasten voor een slaapgebouw voor leerkrachten.

De Rotary Club West Vancouver Sunrise uit Canada doneerde zoals elk jaar weer een bedrag aan Samsara.

Dit jaar werd dat  bedrag van 4.000 Canadese dollars besteed aan drie schoonwater installaties op de Pai Witayakaam School, de Me La Noi Daaruunsiilk School en de Pangmapha Pitayasaan School. Alle drie de scholen zijn middelbare scholen in de provincie Mae Hong Son.

Ook de Emmaus Stichting uit Nederland verraste ons weer met een donatie van 1.840 euro.

Samsara besteedde dat aan twee schoonwater installaties en wel op de Pai Witayakaam School en de Mae La Noi Daaruunsiik school.

In 2014 heeft Samsara 14,383,000 baht besteed aan projecten op de berg schooltjes. Dit is ongeveer  357.500 euro euro of 436,000 dollar.Samsara dankt hiervoor alle donateurs hartelijk voor hun niet aflatende steun aan Samsara. Dankzij uw steun kan Samsara echt iets bereiken.