Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

 
Hover here, then click toolbar to edit content
Suuwit Samsara's beursstudent

Naast het bouwprogramma heeft Samsara ook een beurzenprogramma in de provincie Mae Hong Son. De afgelopen 10 jaar heeft Samsara zo’n 700 beurzen verstrekt, elke beurs gemiddeld voor  een periode van drie jaar.

In het schooljaar 2012/2013 verstrekte Samsara 217 beurzen: 150 aan leerlingen van de bovenbouw van de middelbare school, 28 aan studenten op de universiteit, 15 aan studenten studerende  voor “ assistant teachers” aan een ”community college” en 24 voor studenten die een verplegersopleiding volgen.
De komende jaren zal Samsara geen nieuwe beurzen meer verstrekken aan leerlingen op de bovenbouw van de middelbare school. De regering geeft deze kinderen nu zelf beurzen en zij hebben het daardoor niet echt meer nodig; om de kosten te dekken voor opleidingen daarna echter wel. Samsara zal meer beurzen gaan geven voor het volgen van beroepsopleidingen. Alle beurzen die Samsara verstrekt zijn voor bergvolk kinderen uit zeer arme families.
Suuwit werd vele jaren geleden aan mij voorgesteld door zijn lerares. Hij kwam uit een zeer arme familie en zat op een kleine lagere school en haalde daar steeds 4 van de 4 punten…. een 10 dus. Of wij hem niet konden sponsoren, vroeg de lerares het jongetje achter de boom te voorschijn trekkend. Zijn zusje was al van school gehaald bij gebrek aan geld en nu dreigde dit ook met Suuwit te gebeuren. Tja, dat was zeer aandoenlijk en zo begon het beurzenprogramma van Samsara.
Suwwit hebben we gesponsord op de lagere school, op de onderbouw en bovenbouw van de middelbare school en nu zit hij al weer in het laatste jaar van een opleiding tot leraar in Chiangmai.
Suuwit heeft op de middelbare school prijzen in de wacht gesleept voor een bonenplantmachine en voor het beste gekookte gerecht van de provincie. Tijdens zijn opleiding tot leraar gaat Suuwit regelmatig met een collectebus de markten op. Hij haalt geld op voor kleine projecten in zijn dorp. En af en toe gaat hij naar huis, waar zijn oma en zijn ouders, zijn zus en kinderen van de broer van zijn vader die plotseling overleed wonen. Suuwit is ook lid van de jeugdbeweging van de Democratische Partij in Thailand en heeft in dat kader een studiereis naar China gemaakt.
Suuwit is een schoolvoorbeeld  van een geslaagde beursstudent en hij laat zien dat het loont om in onderwijs te investeren. Hij maakt de slogan van Samsara  “Getting Children to School is Giving them a Future”  helemaal waar.