Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

 
Hover here, then click toolbar to edit content
De transformatie van de Huay Puung Mai School
In Februari 2006 bezocht de Samsara Foundation voor het eerst de Huay Puung Mai school, gelegen in het Mae La Noi district, in de bergen van de provincie Mae Hong Son. We troffen een schooltje aan, zoals zovelen, met één schoolgebouw en voor de rest abominabele voorzieningen. Twee toiletten voor 200 kinderen en 4 leerkrachten, geen enkele schoonwater voorziening, geen kantine (kinderen moesten in de open lucht de maaltijden nuttigen), een keuken waar je nog geen varken in zou houden en een in en aan elkaar gespijkerd houten gebouw waar 40 kinderen en de 4 leerkrachten sliepen.
 
Het school gebouw
 
 
 
De school toiletten
 
 
De niet meer werkende drinkwater voorziening
 
Buiten eten bij gebrek aan een kantine
 
 
De keuken van de school
 
 
 
Het slaapgebouw voor 4 leerkrachten en 40 leerlingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe directeur van deze school Poonsak Jitsawan bleek een ambitieuze hardwerkende man te zijn. Hij wilde deze lagere school uitbouwen tot een middelbare school. Hij wilde met de inzet van ouders, leerkrachten en hemzelf nieuwe voorzieningen bouwen. Hij wilde dat de school voldoende voedsel kon verbouwen voor alle maaltijden van de kinderen. Hij wilde dat de school er opgeruimd en schoon uit zou komen te zien. Kortom hij wilde van deze school een droomschool maken. En Samsara besloot hem daarbij helpen.
 
 
 
 
De Samsara foundation heeft in de loop van een paar jaren de volgende gebouwen en voorzieningen gefinancierd.
 
In 2007: twee schoonwater installaties, twee toiletgebouwen, een slaapgebouw voor lagere school leerlingen, een kantine en een keuken.
 
 
 
 
In 2008: een slaapgebouw voor leerkrachten, een groot slaap gebouw met twee verdiepingen voor de leerlingen van de middelbare school en een studie zaal met boeken en computers.
 
 
   
 
In 2010: 2 ruimtes om huiswerk te maken, een water opvang tank, 4 km pijpen naar een waterbron en een schoonwater installatie
 
 
 
Het ging niet altijd van een leien dakje. De kinderen die ver weg woonden en op school moesten overnachten waren van het Karen volk. Maar het dorp dat dicht bij de school lag en waar de ouders als vrijwilligers bij de bouw van de voorzieningen betrokken moesten worden, waren van het Hmong volk. Het heeft directeur Poonsak veel overredingskunst gekost om die ouders te bewegen de slaapzalen toch te bouwen. Ze gingen uiteindelijk overstag toen hij aanbood om in de avonduren de Hmong moeders de Thaise taal bij te brengen.
Ook leidde het slechte weer tot vertragingen in de bouw. En de gebouwen moesten wel op tijd af zijn anders kon Samsara geen nieuwe fondsen werven voor gebouwen en voorzieningen die het daarop volgende bouwseizoen gerealiseerd moesten gaan worden. Tot diep in de nacht werd er vaak gewerkt en directeur Poonsak was daar altijd bij. Een keer troffen wij hem overdag op de bouw volledig uitgeput slapend aan.
 
 
 
Maar het resultaat was dat directeur Poonsak samen met Samsara zijn droomschool creëerde. De school werd in 2010 uit 840 voorgedragen scholen gekozen als de derde best functionerende school. De daadkracht van Poonsak bleef ook niet onopgemerkt  bij het Ministerie van Onderwijs in Bangkok. Eind 2010 werd hij benoemd als directeur van een grote middelbare school in de vallei van Mae La Noi de Mae La Noi Daaruunsiik School.
In 2011 en 2012 zijn ook op deze school met de financiële hulp van de Samsara Foundation en de bezielende leiding van directeur Poonsak Jitsawang waterinstallaties, slaapgebouwen voor leerlingen en leerkrachten, wateropvang tanks en kantines gebouwd. De schoolpopulatie op deze school nam als resultaat van 840 tot 1350 toe.