Logo Samsarasamsara thailand

Welkom op de website van Stichting Samsara.

Samsara is in 2001 opgericht om kinderen van bergvolkeren in de armste provincie van Thailand Mae Hong Son de mogelijkheid te geven om basisonderwijs te volgen. De stichting heft zich zelf in 2016 op want het doel is bereikt. Door de voorzieningen die Samsara in 13 jaar op 204 bergschooltjes heeft gerealiseerd kunnen alle kinderen naar school. De Samsara Foundation in Thailand wordt ook in 2016 opgeheven.

 

 
Nederlands English

Thai Thais

Samsara steunen?

U kunt zelf bepalen op welke wijze u Samsara kunt steunen:

Kaart

Wat is Samsara?

Stichting Samsara is in Nederland in 2001 opgericht door Annelie Hendriks en haar vriendenkring. Het doel van de Stichting is om arme kinderen in Thailand onderwijs te laten volgen, zodat zij betere kansen krijgen in het leven.

Samsara doet haar werk in het Noorden van Thailand, in de provincie Mae Hong Son, waar in geïsoleerde dorpen arme bergvolkeren zoals de Karen en de Hmong wonen. Het gemiddelde inkomen per familie per jaar is rond de 10,000 baht, wat in 2009 neerkomt op ongeveer 222 euro.

 

Samsara biedt hulp aan scholen zonder financiële middelen door concrete en kleinschalige projecten te organiseren, zoals het aanleggen van watervoorzieningen, het bouwen van slaapzalen, kantines of douches ten behoeve van kinderen die te ver weg wonen om dagelijks op en neer naar school te lopen of het aanschaffen van leermiddelen. Daarnaast zijn er voor veelbelovende leerlingen beurzen om na de onderbouw van de middelbare school school naar het vervolgonderwijs te gaan.

De bouwprojecten worden geinventariseerd, aangestuurd en ter plekke gecontroleerd door Annelie Hendriks, die sinds 2000 in Chiangmai woont. Zij wordt daarin bijgestaan door de Thaise Ratana Keunkeaw. Er is een nauwe samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Mae Sariang en de directeuren van de betrokken scholen. Aangezien Annelie en Ratana het werk op vrijwillige basis doen zijn de overheadkosten van de projecten minimaal.
Het is de filosofie van Samsara dat betrokkenheid van de dorpsbewoners bij de schoolprojecten de educatie van de kinderen ten goede komt. Dat deze filosofie werkt blijkt uit het feit dat veel ouders en familieleden van leerlingen vrijwillig en met plezier deelnemen aan de bouwprojecten. Het neveneffect is dat er een betere relatie ontstaat tussen school en dorpsbewoners, waardoor ouders gestimuleerd worden hun kinderen naar school te sturen.
Het beurzen programma van Samsara wordt in Thailand geleid door Carl Samuels met hulp van Tony Kid en Oraboon Imcha. Ook zij werken als vrijwilligers en wonen in Chiangmai.

De meeste schooltjes zijn alleen in het droge seizoen bereikbaar. Maar zelfs dan versperren bomen of rivieren soms de weg. Elk schooltje wordt minimaal drie keer bezocht door Samsara-vertegenwoordigers. De eerste keer voordat een project wordt aanbesteed, de tweede keer tijdens de bouw en de derde tijdens de overdracht van het gebouw aan de directeur van de school en het Departement van Onderwijs van het district. Dat laatste gaat altijd met feestelijke inwijdingsceremonieën gepaard.

De eerste jaren heeft stichting Samsara Nederland een samenwerkingsovereenkomst met de Thaise stichting F.E.R.C. (Foundation for the Education of Rural Children) gesloten waardoor Samsara een legale status in Thailand had. Sinds maart 2008 is in Thailand de Samsara Foundation, Thailand geregistreerd en door de Thaise overheid erkend als een zelfstandige locale Thaise NGO ( Non-Governmental Organisation).

Samsara is nu zeven jaar in het district Mae Sariang
(185 schooltjes 27.000 kinderen en 1100 man/vrouw personeel) actief. Door deze concentratie kan Samsara veel betekenen. Schooltjes die buiten klaslokalen geen enkele faciliteit hadden hebben nu slaapzalen, kantines, toiletgebouwen, goed drinkwater. Dit heeft de aandacht van het Departement van Onderwijs getrokken. Dit gaat nu op die schooltjes een hoger niveau onderwijs beginnen. Op de lagere school wordt met de onderbouw van de middelbare school begonnen. En nadat Samsara de broodnodige faciliteiten had gebouwd op de Huay Puung Mai school hoog in de bergen, startte de Thaise overheid nu zelfs hier de middelbare bovenbouw. Dat is voor het eerst dat op een bergschool dit niveau van onderwijs wordt aangeboden. Van de 185 scholen hebben er maar vijf een bovenbouw van de middelbare school en van die vijf staan er vier in de vallei. Maar.... als die extra laag onderwijs er komt gaan er weer meer kinderen naar school en hebben we meer donaties nodig voor extra slaapzalen en andere voorzieningen. Maar uw gift heeft effect!

Donaties aan de Stichting Samsara in Nederland zijn voor de belasting aftrekbaar. De Nederlandse Belastingdienst heeft de stichting Samsara erkend als zogenaamd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kan een notariële verklaring via de Stichting geregeld worden.